Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dokumenty potrzebne przy kredycie hipotecznym

KREDHIPOTCznF

Proces otrzymania kredytu hipotecznego, to zawsze niełatwa procedura. Nie skończy się bowiem wyłącznie na analizie przekazanego przez naszego pracodawcę zaświadczenia o wysokości zarobków. Właściwie na każdym z etapów udzielania tego rodzaju kredytu możemy zostać poproszeni o całą gamę innych, istotnych dla banku dokumentów. Jakich?

Potwierdzenie tożsamości

Procedura udzielenia kredytu hipotecznego jest charakterystyczna dla danego banku. Każdy z nich może więc w trakcie trwania procesu udzielania kredytu, poprosić nas o dostarczenie innych dokumentów. Pierwszym elementem, bez którego niemożliwe będzie rozpoczęcie  procedury kredytowej i sporządzenie odpowiedniego wniosku, jest potwierdzenie naszej tożsamości. W większości instytucji finansowych wystarczy okazanie dwóch dokumentów, przy czym najczęściej jest to oczywiście dowód osobisty wraz z paszportem lub  prawem jazdy.

Ocena zdolności kredytowej

Ocena naszych możliwości kredytowych dokonana zostanie m.in. na podstawie dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Tu sprawa niestety nieco się komplikuje ze względu na wielość form zatrudnienia.  Najczęściej będzie to jednak wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy. Nie będą go mogły rzecz jasna przedstawić osoby, które należne im wynagrodzenie uzyskują na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, czyli tak zwanych umów cywilnoprawnych. W ich przypadku przyszli kredytobiorcy proszeni są o przedstawienie rachunków i umów pozwalających na stwierdzenie osiąganego w przeszłości (najczęściej w okresie jednego roku) wynagrodzenia. Dodatkowo konieczne będzie udostępnienie umów o współpracę, które pozwolą na oszacowanie wysokości zarobków już po udzieleniu kredytu. Inne dokumenty muszą okazaćoby prowadzące działalność gospodarczą. Będą to: przedstawienie danych rejestrowych działalności, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także formularz PIT dotyczący dochodu osiągniętego w ostatnim roku.

Co jeszcze przy zdolności?

Dodatkowo przy ocenie naszej zdolności kredytowej bank, o ile nie prowadzimy naszego rachunku właśnie w nim, poprosić może o ostatnie wyciągi z naszego konta. Poza tym możemy zostać poproszeni także o wyciąg z rachunku karty kredytowej. Jeśli okaże się, że nasza zdolność kredytowa jest zbyt mała do zaciągnięcia kredytu w danej wysokości, to bank może wnioskować o przedstawienie także dokumentu potwierdzającego rezygnację z karty kredytowej. W skrajnych wypadkach, również ze względu na niewystarczający wskaźnik zdolności kredytowej, będziemy zmuszeni do wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po rozliczeniu zobowiązania otrzymamy przy tym odpowiednie potwierdzenie spłaty kredytu, które również należy przekazać do weryfikacji banku, w którym ubiegamy się o kredyt hipoteczny.

Co do nieruchomości

Po kontroli zdolności kredytowej bank zainteresowany będzie także otrzymaniem dokumentów dotyczących samej nieruchomości, którą zamierzamy nabyć. Niezbędne będzie przedstawienie przedwstępnej umowy sprzedaży podpisanej z deweloperem lub osobą sprzedającą nieruchomość na tzw. rynku wtórnym. Dla nieruchomości z rynku wtórnego potrzbne będzie potwierdzenie, że sprzedający nieruchomość ma prawo do dysponowania nią – będzie to najczęściej odpis księgi wieczystej.

Każdy bank stosuje przy tym oddzielną politykę udzielania kredytu, także może okazać się, że konieczne będzie okazanie innych dokumentów - przygotujmy się też na taką ewentualność.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.