Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dlaczego kredyt kosztuje

AKOSZTUJEKREDYTCznF

Kredyt to usługa specyficzna, jednak co do zasady nie różni się ona zbytnio od innych wykonywanych dla nas usług czy zakupu dowolnego produktu. Koszt kredytu uzależniony jest przy tym od wielu czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują. Jakie to czynniki i w jakim stopniu definiują one ponoszone przez nas koszty kredytowania?

Zysk i otoczenie

Kosztem każdego kredytu są opłaty i prowizje jednorazowe lub spłacane w ratach. Konieczność wynagradzania instytucji finansowej w formie opłat i prowizji przynależnych kredytowi podyktowana jest wieloma czynnikami, jednak przede wszystkim chęcią osiągnięcia zysku. Instytucje finansowe nie różnią się bowiem od innych przedsiębiorstw i dążą do wypracowania zysku. Wartość przekazywanych instytucjom finansowym kosztów kredytowania uzależniona jest także bezpośrednio od stanu gospodarki krajowej, w tym od wskaźnika inflacji, czyli spadku siły nabywczej pieniądza. Wysokość kosztów kredytu powiązana jest także bezpośrednio z rynkiem usług bankowych. Po pierwsze jest to efekt konkurencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, tzn. obniżenie wskaźników oprocentowania kredytów w jednej instytucji doprowadzić może (i najpewniej doprowadzi) do reakcji ze strony konkurencyjnych instytucji, które w ślad za nią także zredukują wysokość pobieranych od kredytobiorców opłat. Po drugie są to także tak zwane stopy procentowe kredytów, po jakich banki wzajemnie pożyczają sobie pieniądze. Wskaźniki stóp procentowych doliczane są do wartości oprocentowania kredytu, ponieważ stanowią one swoiste wynagrodzenie utraconych korzyści – bank pożyczając nam środki nie może pożyczyć ich innemu bankowi, przez co traci część swojego dochodu.

Cel, zabezpieczenie, ryzyko

Kolejnym bardzo istotnym, a jednocześnie wyjątkowo złożonym czynnikiem, jest ryzyko. Każda instytucja finansowa pożyczając nam pieniądze ponosi ryzyko związane z rzetelnością spłaty zobowiązania. Ryzyko to musi zostać wynagrodzone, dlatego jego poziom istotnie określa wysokość kosztów kredytowania. Koszty tego samego kredytu mogą wiec różnić się w zależności od sytuacji i historii wnioskujących o niego kredytobiorców. Kredytobiorca, który z należytą starannością wywiązywał się z wcześniejszych zobowiązań liczyć może przy tym na ewentualne obniżenie parametrów finansowania – ryzyko związane z udzieleniem mu kredytu jest mniejsze, przez co redukcji ulec może także np. oprocentowanie kredytu. Jego wysokość powiązana jest dodatkowo z celem kredytowania oraz formą zabezpieczenia kredytu. Co za tym idzie oprocentowanie będzie niższe np. w przypadku kredytów samochodowych, gdzie auto stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu, lub kredytów hipotecznych, ponieważ spłata zobowiązania gwarantowana jest ciążącą na nieruchomości hipoteką.

Dokonanie innego zabezpieczenia, na przykład weksla czy poręczenia żyranta, także może wpłynąć na uzyskanie dodatkowych korzyści, jak obniżenie wskaźnika oprocentowania, czy brak konieczności zapłaty prowizji za udzielenie zobowiązania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.