Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Czy warto wcześniej spłacić kredyt

WCZSNIEJSZASPLATACznF

Kiedy zaciągamy kredyt, często myślimy, aby jak najszybciej go spłacić. Możemy to zrobić przed ostatecznym terminem spłaty. Jednak czy zawsze nam się to opłaca? Wszystko zależy od tego jaki rodzaj umowy kredytowej zawarliśmy, jakie są w niej zapisy, a także istotne szczegóły zawarte w regulaminie.

Jednym z najbardziej popularnych produktów finansowych jest kredyt konsumencki. Można nim sfinansować m.in. codzienne wydatki, zakup pralki czy telewizora. Kwota takiego kredytu nie może przekraczać 255 550 zł, albo równowartości tej kwoty wyrażonej w obcej walucie. Decyzja czy spłacić kredyt gotówkowy wcześniej, zależy od nas. Każdy kredytobiorca powinien skalkulować korzyści i ewentualne straty, jakie może pociągnąć za sobą podjęcie takiej decyzji. Należy zwrócić uwagę, że do umów o kredyt konsumencki zawartych przed 18 grudnia 2011 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy (ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim). Natomiast od 18 grudnia 2011 r. obowiązuje nowa ustawa w przypadku kredytu konsumenckiego. Według jej postanowień kredytobiorca uprawniony jest do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Innymi słowy, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości, lub części kredytu przed ostatecznym terminem spłaty. Kredytodawca nie może uzależniać wcześniejszej spłaty od poinformowania go o tym fakcie przez konsumenta. Instytucje finansowe, w określonym w ustawie przypadku, będą mogły pobrać rekompensatę za wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu, jednak w wysokości nie większej niż 1% spłacanej przedterminowo kwoty.

Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać :

- 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu, a terminem spłaty (końcowym) kredytu przekracza jeden rok;

- 0,5% spłacanej części kwoty kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu, a terminem spłaty kredytu (końcowym) nie przekracza jednego roku.

Zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania, i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość (w Polsce - trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych Głównego Urzędu Statystycznego).

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet gdyby konsument poniósł je przed tą spłatą. Jeśli dokonamy wcześniejszej spłaty zobowiązania, bank czy inna instytucja ma 14 dni na rozliczenie się z kredytobiorcą – warto tego dopilnować. Wcześniejsza spłata części, lub całości kredytu czasami pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na odsetkach kredytowych, jednak musimy dobrze przeliczyć, czy jest to dla nas opłacalne.

W przypadku kredytu w walucie obcej - najczęściej kredytu hipotecznego na zakup domu, czy mieszkania - przeciw wcześniejszej spłacie kredytu przemawia sytuacja, gdy aktualny kurs waluty jest wysoki w stosunku do złotego. W tej sytuacji wcześniejsza spłata nie przyniesie nam korzyści. Kredyt walutowy najbardziej opłaca się wcześniej spłacić, gdy kurs walutowy jest niski oraz zapisy w umowie nie powodują zbyt wysokich dodatkowych kosztów.

Pamiętajmy, wcześniejsza spłata kredytów wpływa także na możliwość oszczędzania. Szybsza spłata kredytu zmniejszy jednocześnie wysokość zobowiązania o niezapłacone odsetki, a więc w tym przypadku może okazać się dla nas korzystna. Gdy oprocentowanie naszego kredytu jest wyjątkowo niskie i jeśli dysponujemy oszczędnościami, warto także rozważyć możliwość zainwestowania nadwyżki jaką przeznaczylibyśmy na wcześniejszą spłatę kredytu i zainwestować ją w lokatę lub inny produkt finansowy np.: fundusz inwestycyjny, być może zyskamy więcej. Istotnym warunkiem aby spłacić wcześniej kredyt jest sytuacja gdy oprocentowanie naszego kredytu jest bardzo wysokie. Wówczas powinniśmy się zastanowić czy nie warto pozbyć się wcześniej drogiego produktu.

Pamiętajmy, że istnieją różne warianty, możemy dokonać częściowej spłaty, całkowitej spłaty kredytów, bądź spłacać kredyt zgodnie z terminem określonym w umowie. Dlatego też czytajmy umowy, regulaminy udzielania kredytów oraz tabelę prowizji i opłat i wówczas podejmijmy decyzję.

Iwona Karmasz

Źródła:

1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 21011, nr 126, poz.715 ze zm.)

2. „Życie w kredycie”, Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, opracowanie- specjaliści ODFIK: M. Głowacka, W. Szkiela, S. Koszyk, K. Kołodziejczyk, I. Karmasz, M. Marchalewska, Warszawa 2012.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.