Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Coraz łatwiej trafić do rejestru dłużników

2MLNZADLUZONYCHPOLAKOWCznF

Z górą dwa miliony Polaków nie potrafi terminowo regulować zobowiązań finansowych. BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) InfoMonitor oraz BIK (Biuro Informacji Kredytowej) poinformowały, że łączne zadłużenie w ostatnim kwartale 2018 r. przekroczyło 73 mld zł. Prawie połowę stanowiły zobowiązania kredytowe – ok. 33,5 mld zł. Ponadto, w ciągu trzech poprzedzających miesięcy wzrosła łączna kwota zadłużenia. Przyczyną niepokojącego przyspieszenia może być jednak nie tylko niefrasobliwość, ale również zmiana prawa.

Od 2018 r. nierzetelni płatnicy muszą szybciej reagować na opóźnienia. Poprzednio mieli dwa miesiące, by bez większych konsekwencji zalegać z opłatami. Teraz, aby trafić do rejestru dłużników, wystarczy tylko miesiąc. Dłużnicy wpisani do rejestrów mogą mieć w pierwszym rzędzie poważne kłopoty z uzyskaniem kredytów. Czekają ich również niemiłe niespodzianki przy próbie zawarcia umów z odroczonym terminem płatności, jak abonament na telefon, Internet czy telewizję. Prowadzący działalność gospodarczą ryzykują przeszkodami w podpisywaniu umów z kontrahentami, którzy mogą stracić do nich zaufanie po sprawdzeniu rejestru. Wystarczy, że kwota zadłużenia wyniesie:

  • 500 zł dla firmy i działalności gospodarczej;

  • 200 zł dla konsumenta.

Po spłacie zobowiązania osoba bądź podmiot, przez który zostaliśmy wpisani do rejestru, jest zobowiązana w ciągu 14 dni usunąć nasze dane z rejestru. Jednak nawet po wykreśleniu, te dane mogą być przechowywane w archiwach rejestrów do dziesięciu lat.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. stworzyły banki i Związek Banków Polskich, ale korzystają z niego także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Celem Biura jest bowiem informowanie banków i SKOK-ów o kondycji finansowej osób składających wnioski o pożyczki i kredyty. Znajdziemy tu dane o zaciągniętych, spłacanych i spłaconych oraz niespłaconych kredytach.

KRD

Krajowy Rejestr Długów to spółka zajmująca się zbieraniem informacji gospodarczych o wszelkich zobowiązaniach finansowych, z naciskiem na te przeterminowane i niespłacone. O ile w bazach BIK znajdziemy zobowiązania wobec instytucji finansowych, o tyle w Rejestrze możemy spodziewać się także zapisów o zadłużeniach przedsiębiorców wobec innych firm.

BIG

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja powołana mocą Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, jak również udzielanie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia. To rejestr, w którym umieszczane są dane dotyczące wiarygodności płatniczej klientów, kontrahentów, dostawców czy partnerów biznesowych.

ERIF

Europejski Rejestr Informacji Finansowej to nie tylko wykaz dłużników, ale także biuro informacji gospodarczej. W bazie ERIF znajdują się:

  • Informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;

  • Informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Każdy wierzyciel - nieważne czy to firma, czy osoba prywatna - może wpisać nas do któregokolwiek z występujących w Polsce rejestrów dłużników. Na taką listę trafimy, gdy będziemy posiadali zaległość za np. ubezpieczenie samochodu lub nieruchomości, abonament telefoniczny, czynsz, rachunki za wodę, prąd, gaz, rachunki za telewizję czy Internet, a także mandaty i alimenty.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie, SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.