Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Bankowy tytuł egzekucyjny do poprawki

BTETRYBUNALCznF

Trybunał Konstytucyjny, ku całkowitemu zaskoczeniu ekspertów, uznał, że dwa spośród przepisów ustawy Prawo Bankowe są niezgodnie z Konstytucją. W ten sposób niemal całkowicie podważył funkcjonującą od 1 stycznia 1998 roku praktykę windykacji za pomocą Bankowego tytułu egzekucyjnego.

Termin wejścia w życie  orzeczenia ustalono na sierpień 2016 roku, ale już dziś może ono wpływać na decyzje podejmowane przez sądy.

Dlaczego BTE zapewnia bankom nieuzasadnioną przewagę?

Jeżeli zwykły konsument – lub nie będąca bankiem instytucja -  chce odzyskać od niesolidnego dłużnika powierzone mu środki (i dysponując tegoż dłużnika oświadczeniem o gotowości poddania się egzekucji), może to uczynić dopiero po długiej i wyczerpującej procedurze sądowej. Dłużnikowi przysługuje wiele praw – i stosunkowo łatwo mogą one zostać wykorzystane w celu wydłużenia całego procesu. Bankowy tytuł egzekucyjny sprawia, że wszystkie te problemy dla banku praktycznie nie istnieją – wystarczy skompletowanie dokumentacji oraz jej wysłanie do sądu. Sąd sprawdza wyłącznie formalną poprawność wniosku, a na wydanie klauzuli wykonalności ma 3 dni od daty jego złożenia.

O ile proces taki faktycznie maksymalnie upraszcza i przyspiesza odzyskanie wierzytelności – to niemal całkowicie odbiera dłużnikowi możliwość obrony. Wykorzystanie mechanizmu BTE przyczyniło się do wielu nadużyć – błyskawiczne zajęcie majątku i jego sprzedaż nawet w przypadku udowodnienia bezprawności egzekucji przynoszą nieodwracalne nieraz straty.

I właśnie to uprzywilejowanie pozycji banku (wyrażone w zakwestionowanych punktach: Art. 96.1 oraz Art. 97.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe [Dz. U. z 2015 r. poz. 128]) stało się podstawą do uznania tej formy windykacji za niedopuszczalną.

Jakie skutki przyniesie orzeczenie o niekonstytucyjności BTE?

Do utraty mocy dotychczasowych przepisów mamy jeszcze ponad rok, a przez ten czas Parlament może wprowadzić odpowiednie poprawki - tak, by respektowały one konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jednak nawet, jeżeli tak się stanie – to i tak pozbawiony zakwestionowanych przepisów Bankowy tytuł egzekucyjny nie będzie już dla banków tak użyteczny i wygodny.

Kredytobiorcy będą chronieni przed nieuczciwymi praktykami, które – chociaż w ujęciu statystycznym nielicznie – w dramatyczny nieraz sposób wpływały na firmy lub indywidualnych kredytobiorców. Niestety, odbije się to na wszystkich – nic bowiem nie powtrzyma banków przed wprowadzeniem niekorzystnych dla klientów zabezpieczeń zastępczych – takich jak wystawianie weksli in blanco czy powrót do masowego zabezpieczenia kredytów deklaracjami żyrantów.

Nawet przy wprowadzeniu powyższych zabezpieczeń procedura odzyskiwania wierzytelności znacząco się wydłuży i skomplikuje, co oznacza wyższe koszty dla banków. W świetle ostatnich wydarzeń raczej nie warto zastanawiać się, czy banki wezmą te koszty na siebie – czy zapłacimy za nie wszyscy.

Słowa kluczowe: zadłużenie, Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.