Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Umorzenie zaległych składek w ZUS

UMORZENIEZUSCznF

Mąż Pani Urszuli prowadził działalność gospodarczą od 2000 roku, niestety w 2005 r. zginął w wypadku samochodowym. W tym roku otrzymała ona pismo z ZUS, z którego dowiedziała się, że zmarły mąż nie płacił składek do ZUS, a w chwili obecnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której wzywa ją i jej dwoje dzieci do solidarnej spłaty długu. Czy Pani Urszula musi spłacać dług zmarłego męża w ZUS skoro nawet o nich nie wiedziała?

Wszystkie długi, jakie pozostały po zmarłym wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Dotyczy to zarówno zaciągniętych kredytów, zobowiązań podatkowych czy należności wobec ZUS. Pani Urszula nie wiedziały o zaległościach męża w płaceniu składek do ZUS, dlatego nie odrzuciła spadku. W związku, z czym zarówno ona jak i dzieci przyjęły spadek wprost, więc są w świetle prawa zobowiązane do spłaty długu po zmarłym do ZUS. Ratunkiem dla Pani Urszuli i dla jej dzieci jest skorzystanie z tzw. ustawy abolicyjnej. Jest to ustawa z 9 listopada 2012r., o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłacanych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Dzięki tej ustawie osoby, które prowadziły pozarolnicza działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. i w związku z tym podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a nie płaciły składek na te ubezpieczenia mogą wnioskować o ich umorzenie. Ważne jest to, że umorzenie wyżej wymienionych składek powoduje jednocześnie umorzenie niepłaconych składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko za ten sam okres czasu. Ustawa przewiduje, że umorzeniu poza samymi składkami podlegają również odsetki za zwłokę od tych składek, koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez ZUS, Urząd Skarbowy albo komornika sądowego.

Ustawa dotyczy tych osób, które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Jednak z wnioskiem o umorzenie poza samą osobą, która prowadziła taką działalność mogą wystąpić również spadkobiercy tej osoby, które decyzją ZUS zostały zobowiązane do spłaty należności. W przypadku, kiedy kilka osób zostało zobowiązanych do spłaty takich należności, to każda z tych osób oddzielnie powinna wystąpić z wnioskiem o umorzenie, ale dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZUS w tej sprawie.

W myśl ustawy, wnioski o umorzenie należności z tytułu niepłaconych składek można składać w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie przepisów, czyli do 15 stycznia 2015 r. Jeżeli jednak taki wniosek o umorzenie należności chciałby złożyć spadkobierca lub inna osoba trzecia, która decyzją ZUS została zobowiązana do ich spłaty, to ma na to 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. Oznacza to, że wyżej wymienione osoby będą miały możliwość złożenie wniosku również po 15 stycznia 2015 r., ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Wniosek o umorzenie składek można pobrać ze strony internetowej ZUS, lub w dowolnej jednostce terenowej ZUS. Istotne jest, żeby taki wniosek musi być sporządzony w formie pisemnej i zawierać wszystkie dane osoby wnioskującej oraz jej dane identyfikacyjne, jako płatnika, czyli: NIP, REGON, PKD oraz PESEL. Poza tym w takim wniosku muszą się znaleźć informacje o okresie, za jaki wnioskujący wnosi o umorzenie oraz czy dana działalność jest prowadzona nadal, czy została zlikwidowana, a jeśli tak to, kiedy. Jeśli działalność kiedykolwiek była zawieszona, to datę jej zawieszenia też należy wpisać. Spadkobiercy we wniosku o umorzenie muszą podać dokładny znak decyzji ZUS zobowiązującej ich do spłaty i datę jej wydania. Wypełnione wnioski można składać osobiście w jednostkach terenowych ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Monika Marchalewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłacania składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność (Dz. U. z 2012 r. poz.1551)

Źródło: www.zus.pl

(Fot. Henryk Borawski, wikimedia.org)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.