Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Umorzenie zaległości podatkowej

UMORZENIEPODATKOWECznF

Do końca kwietnia Pani Jolanta musi zapłacić ponad 2 tys. zł tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Krakowianka jest załamana, gdyż jej sytuacja finansowa jest wyjątkowo ciężka i pomimo ogromnych chęci nie jest w stanie wygospodarować wymaganej kwoty. Czy może ubiegać się o umorzenie podatku?

Pani Jolanta jest najemcą mieszkania komunalnego. Od wielu lat prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ze względu na złą sytuację finansową od dłuższego czasu nie płaciła czynszu. Groziło jej wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja z mieszkania. Dzięki pomocy rodziny udało się spłacić 70 proc. zaległego czynszu i zawrzeć porozumienie z zarządcą lokalu. Pozostała zaległość wraz z odsetkami, czyli ok. 13 tys. zł, została przez gminę umorzona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota umorzenia stanowi dochód klientki, od której pani Jolanta zobowiązana jest odprowadzić podatek. Według wyliczeń ponad 2 tys. zł.

Jedynym źródłem utrzymania 50-latki jest zasiłek z opieki społecznej w kwocie 500 zł miesięcznie. Otrzymywane środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a co dopiero na zapłatę 2 tys. zł podatku. Pani Jolanta skonsultowała się z prawnikiem, który zasugerował jej złożenie do urzędu skarbowego wniosku o umorzenie zaległości podatkowej.

      Jak to zrobić?

O umorzenie podatku mogą ubiegać się osoby znajdujące w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w przypadku których nic nie wskazuje na poprawę kondycji finansowej w przyszłości, a zapłata podatku zagrażałaby egzystencji podatnika i jego rodziny. Dotyczy to również osób, których kłopoty finansowe wynikają z nadzwyczajnych, losowych sytuacji np. klęski żywiołowej. Należy jednak pamiętać, że umorzenie jest ulgą uznaniową, co powoduje, że nie każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Każda sprawa traktowana jest przez organ podatkowy w sposób indywidualny. Jednak praktyka pokazuje, że urzędy skarbowe stosują takie rozwiązanie niezwykle rzadko.

Z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej mogą wystąpić do organu podatkowego zarówno podatnicy, jak i ich spadkobiercy. Urząd może podjąć decyzję o umorzeniu w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Ta ostatnia dotyczy osób, które wcześniej wnioskowały o rozłożenie zapłaty podatku na raty, lub odroczenie płatności i uzyskały pozytywną decyzję organu podatkowego.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku, czyli 1 maja. Nie warto długo zwlekać ze sporządzeniem wniosku, gdyż w przypadku odmowy umorzenia podatku, podatnik zobowiązany jest zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Nadmierne opóźnianie sprawy spowoduje naliczenie wysokich odsetek. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej można złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, lub wysłać listem poleconym. Składając wniosek osobiście należy zadbać o uzyskanie potwierdzenia jego złożenia. Organ podatkowy powinien rozpatrzeć wniosek i wydać decyzję niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach trudnych w ciągu dwóch miesięcy.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien zawierać następujące informacje:

      1. Dane wnioskodawcy - imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, PESEL

2. Dane organu podatkowego - nazwa organu i jego adres.

Zasadniczo jest to urząd skarbowy, do którego składamy zeznanie roczne. Wniosek należy skierować do naczelnika urzędu skarbowego.

3. Zakres żądania - należy wskazać kwotę zaległości podatkowej oraz czy wnioskujemy o umorzenie całkowite czy częściowe.

4. Uzasadnienie - należy wskazać na okoliczności lub zdarzenia, które wpłynęły na sytuacją finansową podatnika.

5. Podpis wnioskodawcy.

6. Załączniki - do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające trudną sytuację finansową, ewentualnie sytuację zdrowotną.

Nie wolno zapomnieć, że złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej nie wstrzymuje procedury egzekucyjnej, która ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika zaległego podatku wraz z odsetkami.

Katarzyna Kołodziejczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.