Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Reklamacja towaru za granicą

REKLAMACJAZAGRANICACznF

Pan Tomasz przebywając na rodzinnym urlopie w Hiszpanii kupił aparat fotograficzny. Aparat który zabrał ze sobą akurat się zepsuł, a rodzina nie chciała wracać bez pamiątkowych zdjęć z podróży. Zostali więc zmuszeni do kupna nowego aparatu. Zdjęcia wyszły naprawdę niczego sobie, tym bardziej, że aparat nie był towarem z „górnej półki”. Po powrocie do kraju sprzęt sprawdzał się i rodzina była zadowolona z zakupu. Niestety radość nie trwała zbyt długo i w pewnym momencie aparat przestał poprawnie działać. Pomimo wymiany baterii nieustannie się wyłączał. Pan Tomasz zastanawia się, czy mógłby reklamować aparat kupiony za granicą?

Czy można reklamować towar zakupiony za granicą?

W przypadku zakupów w Unii Europejskiej konsumenci są chronieni przez ujednolicone regulacje. Kwestie sprzedaży i reklamacji reguluje Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Dyrektywa dotyczy umów zawieranych pomiędzy konsumentem - osobą fizyczną nabywająca towar lub usługę, zawierającą w ten sposób umowę ze sprzedawcą bądź usługodawcą (przedsiębiorcą) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową, lub gospodarczą.

Sposoby reklamacji?

Reklamować towar możemy na podstawie:

- niezgodności towaru z umową,

 lub  

- na podstawie gwarancji.

Decyzja należy do nas. Z pewnością powinniśmy sprawdzić, co będzie dla nas korzystniejsze.

Niezgodność towaru z umową występuje, gdy dostarczono nam produkt wadliwy lub nieodpowiadający opisowi, produkt nienadający się do celu, w którym jest zwykle używany, czy też niezgodny z zapewnieniami sprzedawcy, lub producenta. Pamiętajmy, że w przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową musimy powiadomić sprzedawcę w danym kraju i przesłać do niego wadliwy towar. Na reklamację z tego tytułu mamy 2 lata. Reklamację powinniśmy złożyć w formie pisemnej, najlepszym sposobem jest wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, a najszybszym sposobem będzie wysłanie reklamacji pocztą elektroniczną w języku przedsiębiorcy, lub zrozumiałym dla niego (najlepiej w  angielskim) za potwierdzeniem przeczytania przez odbiorcę.

W piśmie reklamacyjnym zamieśćmy swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon, a także opis problemu i roszczenie. Czego oczekujemy od sprzedawcy: naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy. Czasami przedsiębiorca z siedzibą zagranicą może skierować nas do firmy w Polsce, z którą współpracuje. Gotowy wzór pisma reklamacyjnego można pobrać ze strony www.konsument.gov.pl. Do reklamacji należy dołączyć paragon, będący dowodem zakupu (oryginał, lub kopię).

Reklamacje możemy także złożyć korzystając z gwarancji, czyli oświadczenia gwaranta zawartego w dokumencie gwarancyjnym. Roszczenie kierujemy do gwaranta (najczęściej to producent, lub importer). Gwarancja może wskazywać, że towar zakupiony np.: w Hiszpanii można oddać do naprawy w Polsce we wskazanym autoryzowanym serwisie. Czytajmy warunki gwarancji. Może się okazać, że jej zasięg nie obejmuje terenu Polski. Wówczas, odsyłając wadliwy produkt do gwaranta, będziemy musieli uczynić to na własny koszt. W dokumencie gwarancyjnym sprawdźmy także okres ważności gwarancji. Pamiętajmy! - gwarancja jest dobrowolna.

Ważne jest, że zarówno niezgodność towaru z umową, jak i gwarancja nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień względem siebie. To znaczy, że możemy się domagać naprawy  np.: zepsutego aparatu powołując się na jedną z dwóch możliwości.

Gdzie możemy uzyskać pomoc?

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel:22 55 60 118,

e-mail: info@konsument.gov.pl ; www.konsument.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel:22 556 08 00

www.uokik. gov.pl,

Źródła:

http://www.konsument.gov.pl

Iwona Karmasz

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.