Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Spadek a długi - odmówienie przyjęcia spadku

Anna

Mój obecny mąż rozwiódł się i ożenił się ze mną w 2006 r.. Z poprzedniego małżeństwa pozostawił dwoje dzieci - w naszym małżeństwie nie było dzieci. W 2008 r. zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na dom (jestem współkredytobiorcą). Ja wyjechałam za granicę w celach zarobkowych, mąż został w kraju i przestał spłacać kredyt. W 2013 r. zginął w wypadku samochodowym. Dom obciążony jest hipoteką na ponad 400,000 zł, a ma wartość 200,000 zł. Umowa kredytowa została przez bank wypowiedziana z powodu zaległości w płatnościach. Mąż miał jeszcze inne długi (kredyty) i problemy finansowe z ZUS, US. Ja odrzuciłam spadek, a dzieci (z poprzedniego małżeństwa) przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Moje pytanie: 1. czy jako współkredytobiorca muszę spłacać całość za męża? 2. czy dzieci dziedziczą część tego domu i przejmą też połowę kredytu hipotecznego? 3. czy ja mogę sprzedać dom, a jeśli ta,k czy dzieci mają prawo ubiegać się o połowę kwoty ze sprzedaży? 4. na co powinnam uważać i czego mogę się obawiać ze strony byłej żony mojego zmarłego męża i nieletnich dzieci?

Odpowiedź eksperta:

Odpowiadając na pani pytania: Ad. 1. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi spadkowe wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Jednak pani, zgodnie z art. 1012 KC, spadek odrzuciła, tym samym nie jest pani zobowiązana do spłaty części kredytu przypadającej na zmarłego małżonka. W związku z tym, w praktyce powinna pani spłacać połowę kredytu, drugą połowę odziedziczyły dzieci małżonka. Powinna pani skontaktować się z bankiem w celu zawarcia ugody/porozumienia co do spłaty swojej części kredytu. Ad. 2 Dzieci dziedziczą udział we współwłasności wynoszący ½ nieruchomości, ponieważ dziedziczeniu podlega udział przypadający na męża. Tak więc pani udział w nieruchomości wynosi ½, taki sam udział mają dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dzieci również są odpowiedzialne za spłatę kredytu hipotecznego i innych długów, ale do wysokości masy czynnej spadku, czyli m.in. połowy wartości nieruchomości oraz wartości innych odziedziczonych składników majątku. Jeśli masa czynna spadku wynosi ok. 100.000 zł (połowa wartości nieruchomości) to będą zobowiązane do spłaty długów wynoszących nie więcej niż 100.000 zł. Ad. 3 Zgodnie z art. 199 KC do rozporządzania rzeczą wspólną, którą jest nieruchomość potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Będzie mogła pani ją sprzedać za zgodą pozostałych osób. W przypadku dzieci niepełnoletnich zgodę w ich imieniu będzie musiał wyrazić sąd rodzinny. Kwestia podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży zależy od tego jak sprzedający się umówią co do podziału. Sprawiedliwy jest podział po połowie. Możliwe jest również odkupienie udziału od pani – czy przez współwłaścicieli, czy przez inne osoby. W tym drugim przypadku kupno udziału z obciążoną hipoteką na nieruchomości nie jest atrakcyjną ofertą dla potencjalnych kupujących. Poza tym zbycie nieruchomości z hipoteką wiąże się z koniecznością uzyskania zgody banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, spłatą kredytu i zawarciem ugody co do spłaty pozostałej kwoty kredytu. Ad. 4 Podczas sporządzania spisu inwentarza, który jest niezbędny do dokonania działu spadku, spadkobiercy mogą podjąć działania zmierzające do ustalenia masy spadkowej i przejęcia ruchomości, które stanowiły współwłasność pani i męża. Szczegółową poradę na interesujący panią temat można uzyskać bezpłatnie w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzonych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. ODFiK udzielają porad drogą mailową, telefonicznie, bezpośrednio, lub korespondencyjnie. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.