Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Syn chce zameldować u mnie swoją dziewczynę z dzieckiem

Małgorzata

Syn jest u mnie zameldowany. Od jakiegos czasu przyjeżdża do niego dziewczyna, która jest z nim w ciąży. Syn chce się z nią ożenić i nalega żebym ją zameldowała. Czy syn bez mojej zgody może ją zameldować i ich dziecko? Osobiscie nie chcę jej meldować, ale oni są przekonani, że gdy urodzi się dziecko automatycznie otrzyma zameldowanie tam, gdzie ona przebywa, czyli u mnie. Chcę wziąć kredyt i im pomóc w spłacie jakiegoś mieszkania, ale im jest tak dobrze u mnie, że nawet nie myślą. Nic ich nie kosztuje - wszystko opłacam sama, a mam jeszcze na wychowaniu dwójkę dzieci. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Odpowiedź eksperta:

Na wstępie należałoby rozróżnić dwie kwestie – zameldowanie/wymeldowanie z mieszkania, a prawny tytuł do lokalu. Zameldowanie, tak jak wymeldowanie z mieszkania jest zwykłą czynnością administracyjno-techniczną mającą za zadanie potwierdzenie faktu pobytu osoby w danym lokalu. Z chwilą zameldowania, osoba nie nabywa praw do lokalu, tzn. nie staje się jego właścicielem. Zameldowania/ wymeldowania danej osoby z mieszkania może dokonać wyłącznie właściciel lokalu, lub jego pełnomocnik.

Jak wynika z informacji zmieszczonych na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: ,,Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”.

W dniu 24 września 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm., która wejdzie w życie zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz. 1407) - 1 stycznia 2015r. Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2014 roku realizowany jest rządowy program wsparcia osób do 35 lat w nabyciu, pierwszego, nowego mieszkania - ,,Mieszkanie dla młodych’’. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego, lub dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania (lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego), który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Więcej informacji na temat rządowego programu ,,Mieszkanie dla Młodych’’ na stronie: http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/informacje-o-programie-md-m

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady oferowanej przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.