Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Postępowanie spadkowe po zmarłym mężu i długi syna

Maria

Około 17 lat temu rozwiodłam się z mężem, ale w dalszym ciągu mieszkaliśmy razem we wspólnie wybudowanym domu, który znajdował się w stanie surowym. Z tego zwiazku mamy trójkę dzieci. 13 lat temu mąż zginął w wypadku samochodowym, ja postanowiłam wykończyć dom, ale nie przeprowadziłam postępowania spadkowego. Teraz chciałabym to zrobić, ale najstarszy syn powiedział, że nie chce przyjąć spadku. Chce na rozprawie zrzec się swojej części na rzec rodzeństwa. Czy to jest możliwe? Syn ma długi i dlatego twierdzi, że i tak z tego nic nie dostanie tylko komornik.

I jeszcze jedno pytanie - jeżeli będę płacić podatek od wzbogacenia, to czy będzie naliczony od stanu w jakim znajduje sie dom na dzień dzisiejszy, czy od stanu w jakim znajdował się po śmierci męża, czyli w stanie surowym?

Odpowiedź eksperta:

W odpowiedzi na Pani pytanie należy najpierw wskazać ,że osobami uprawnionymi do spadku po Pani byłym mężu jest trójka Pani dzieci, które dziedziczą spadek w wielkości 1/6 nieruchomości. Pani nie jest powołana do dziedziczenia, gdyż w dniu śmierci męża był orzeczony między Państwem rozwód. Z tego względu przysługuje Pani ½ nieruchomości, co ma swoje uzasadnienie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który wskazuję, że w sytuacji ustania wspólności majątkowej, udziały małżonków są równe.

W celu uregulowania powyższego stanu prawnego konieczne jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Właściwą osobą do złożenia takiego wniosku powinno być jedno z Pani dzieci (wnioskodawca) natomiast pozostała dwójka powinna brać udział w toczącym się postepowaniu na prawach uczestników. Pani również przysługuje prawo złożenia takiego wniosku, jednakże musiałaby Pani wykazać interes prawny polegający na zniesienie współwłasności.

Innym sposobem stwierdzenia nabycia spadku jest notarialne sporządzenie aktu poświadczenia o jego nabyciu. Argumentem przemawiającym za skorzystaniem z tej formy jest z pewnością szybkość potwierdzenia nabycia, jednak należy liczyć się również z wyższymi kosztami w porównaniu z postępowaniem sądowym.

Z uwagi na to, iż Pani były mąż zmarł 13 lat temu, a w ciągu pół roku od jego śmierci dzieci nie złożyły jakiegokolwiek oświadczenia o przyjęciu, lub odrzuceniu spadku, upływ tego czasu oznacza, że spadek został nabyty wprost. Dla Pani syna oznacza to tyle , iż w przypadku postępowania o nabycie spadku nie będzie mógł on złożyć oświadczenia o odrzucenia spadku.

Dopiero uprawomocnienie się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uprawnia do podjęcia dalszych kroków, czyli złożenia kolejnego wniosku do sądu, tym razem jednak z żądaniem działu spadku, co będzie skutkowało zniesieniem współwłasności. Osobami uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są Pani oraz dzieci. Podziału spadku można dokonać w następujący sposób:

- fizyczny podział przedmiotu i przyznanie każdemu ze spadkobierców wielkości określonej udziałem we współwłasności wspólnej,

- przyznanie składu majątku jednemu lub kilku spadkobiercom za ich wspólną zgodną wraz z obowiązkiem spłaty,

- sprzedaż składnika majątku osobie trzeciej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży zgodnie z posiadanymi udziałami.

Zamiast złożenia wniosku do sądu o podział spadku, strony również mogą skorzystać z usług notariusza, który aktem notarialnym dokona podziału majątku, jednak jak wskazano wyżej skorzystanie z tej formy będzie o wiele bardziej kosztowne.

Podział spadku oraz przydzielenie każdemu ze spadkobierców konkretnej części będzie skutkowało możliwością dokonania darowizny przez zadłużonego syna na rzecz swojego rodzeństwa lub Pani, co pomoże mu pozbyć się posiadanego majątku.

Ewentualne problemy podatkowe proszę konsultować z Urzędem Skarbowym, który w tej materii jest najbardziej kompetentny. Pomocy uzyska Pani dzwoniąc pod nr 0-801 055 055 infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, lub w placówkach urzędów. Należy zwrócić uwagę, iż podatek dochodowy od osób fizycznych (dawniej podatek od wzbogacenia) nie jest w tej sprawie istotny, należałoby rozpatrzyć kwestię obowiązku podatkowego od spadków i darowizn.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.