Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Bezrobotny mąż wpędził mnie w długi

Aleksandra

Jesteśmy małżeństwem od 2008 roku. Mąż jest bezrobotny od lutego 2013. Mniej więcej od maja 2013 do maja 2014 bez mojej wiedzy i zgody pożyczał pieniądze w tzw. chwilówkach online. Ma obecnie 6 takich zobowiązań i we wszystkich zalega ze spłatą. Wiem już, że teoretycznie nie musze tego spłacać ani z majątku wspólnego, ani z majątku osobistego. Mąż nie deklarował w żadnym formularzu zgłoszeniowym do chwilówki celu pożyczek, nie chce tez powiedzieć na jaki cel poszły te pieniądze.. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeśli celem były zwykłe potrzeby rodziny staję się jednak współodpowiedzialna za jego pożyczki i muszę je spłacać jeśli zostały pobrane na zwyczajne potrzeby rodziny - mąż nie dawał mi w tym okresie żadnych pieniędzy na dom ani na dzieci. Jeśli nie napisano celu pożyczka w umowach, to czy rozumie się "bez słów", że były pobierane na zaspokojenie potrzeb rodziny? Czy w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym musiałabym udowodnić, że nie jestem współodpowiedzialna za te zobowiązania?

Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; ,,Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków’’.

Co do zasady, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego małżonka (dłużnika)- tj. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, praw majątkowych, art. 41 §2. KRiO.

Zgodnie z w/w ustawą małżonkowie odpowiadają solidarnie za długi powstałe z powodu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, takich jak: wyżywienie, ubranie, mieszkanie, ochrona zdrowia, wychowanie dzieci itp. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął (art. 30 §2).

Warto podkreślić, że w przypadku zaciągnięcia takich zobowiązań, małżonek może powołać się przed sądem na tzw. ważne powody, które przemawiają za odłączeniem go od odpowiedzialności. Jako powody odejścia od wspólnej odpowiedzialności wymienia się: lekkomyślność, rozrzutność, nieudolność męża, czy żony.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady oferowanej przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.