Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zwrot kosztów wizyty w skarbówce

ZWROTZESKARBOWKIcZNf

Znakomita większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że fiskus jest zobowiązany do zwracania im pieniędzy wydanych na wizytę w urzędzie skarbowym. W skład takich kosztów może wchodzić np. kwota zakupu biletów komunikacji miejskiej, którą dojeżdżaliśmy do siedziby skarbówki.

Taka refundacja przysługuje, gdy podatnik stawił się na wezwanie otrzymane w toku postępowania podatkowego wszczętego z urzędu, lub wystosowane do niego błędnie. Ważne, że prawo do zwrotu takich kosztów przysługuje także, gdy urzędnicy wskazują w wezwaniu osobiste stawiennictwo jako jedną z form wykonania danego obowiązku, np. - dokumenty należy dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Podatnik, który z kilku podanych opcji wybiera wizytę w siedzibie organu podatkowego, ma prawo domagać się od Skarbu Państwa zwrotu poniesionych w związku z tym wydatków. Podstawą do takiego żądania jest wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2015 r. (sygnatura akt: II FSK 1235/13).

Co fiskus zwróci?

Zwrot kosztów dotarcia do urzędu  skarbowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dla świadków. Reguluje to art. 265 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Refundacja obejmuje głównie koszty podróży odbytej własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności na wezwanie urzędników. Nie otrzyma jej jednak przedsiębiorca, który podróżuje samochodem wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatek taki bowiem zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu.

Górna granica

Koszty wizyty u siebie fiskus może zwrócić jednak tylko do kwoty równoważnej z wysokością kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej, lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W przypadku odbycia podróży własnym samochodem oznacza to kwotę stanowiącą iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu. Stawka dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie może być wyższa niż 0,5214 zł, a dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł. Podatnik, który jechał pociągiem, autobusem lub komunikacją miejską, otrzyma zwrot ceny biletu z opłatami dodatkowymi, takimi jak miejscówki, jednak z uwzględnieniem ulgi przysługującej na dany środek komunikacji.

Wyrównanie zarobku

Wynagrodzenie za każdy dzień udziału w wymaganych czynnościach przyznaje się w wysokości przeciętnego dziennego zarobku, bądź dochodu podatnika. Nie więcej jednak niż równowartość 4,6 proc. kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Obecnie ta kwota bazowa wynosi 1.766,46 zł. Stawka dzienna utraconego dochodu nie może więc przekraczać 81,26 zł.

Można też domagać się pokrycia kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu, w którym musiał się stawić. Wydatki te są zwracane według zasad określających zwrot kosztów podróży.

Wniosek musi być pisemny

Podatnik musi zgłosić żądanie zwrotu poniesionych kosztów organowi podatkowemu prowadzącemu postępowanie. Musi to zrobić przed wydaniem decyzji w sprawie, której dotyczy to postępowanie.

Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane - trzeba np. przedstawić bilet na pociąg, czy zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy. Wniosek taki  ma być rozpatrzony przez skarbówkę najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.