Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zmiany w upadłości konsumenckiej

ZMIANYWUPADLOSCICznF

Sejm przyjął przygotowaną przez ministerstwo sprawiedliwości nowelizację prawa upadłościowego w lipcu 2019 r. Nowela (po rozpatrzeniu przez Senat) ma trafić do podpisu Prezydenta RP, i w ciągu pół roku po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, miałaby zacząć obowiązywać. Jej cel to uproszczenie prcedury postępowania w przypadku upadłości konsumenckich tak, żeby do odmowy ogłoszenia upadłości dochodziło tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nowe przepisy częściowo zmienią pozycję osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, zapowiadając projekt jesienią 2018 r., wyjaśnił: "Co drugi wniosek był oddalany, bo już na etapie weryfikacji tego wniosku sędzia oceniał, czy dana osoba zasługuje na to postępowanie oddłużeniowe, czy też nie zasługuje, czyli oceniał, czy ktoś zasługuje na drugą szansę". Dlatego – zdaniem resortu sprawiedliwości – konieczne było zmniejszenie roli sędziego-komisarza na wstępnym etapie rozpatrywania wniosków konsumentów o upadłość. 

"Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Rozwiązanie to pozwoli odciążyć administrację sądową od obsługi najprostszych spraw dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki temu sądy będą mogły się skupić na bardziej złożonych sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorców" – uzasadnili projektodawcy. Ponadto wprowadzili możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym udziałem sądu, ale pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma jednocześnie czuwać nad wykonaniem zawartego układu. Zrezygnowano więc z konieczności badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – winy dłużnika w doprowadzeniu się do stanu niewypłacalności. Resort argumentował, że "intencją projektu jest stopniowanie odpowiedzialności upadłego w zależności od stopnia jego winy, tzn. jedynie w wyjątkowych przypadkach powinno dochodzić do odmowy oddłużenia i to są przypadki najbardziej rażące, przypadki działań o charakterze celowym i intencjonalnym. Jeśli chodzi o mniejszy stopień winy i działania o charakterze niedbałym i lekkomyślnym, to nie powinno to prowadzić do odmowy oddłużenia, tylko do wydłużenia okresu spłaty"

Tak więc dopiero etap ustalania planu spłaty długów może stać się trudniejszy dla dłużnika i stwarzać większe szanse odzyskania kapitału przez wierzyciela. Zdaniem resortu sprawiedliwości, "wówczas podejmowana będzie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli i wynikającego ze złej woli dłużnika. Ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniach dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia, będzie natomiast powodować wydłużenie planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika".

Różnice występujące przed nowelizacją pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) a osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (konsumenci) faworyzowały niewypłacalnych konsumentów. Przede wszystkim w przypadku niewypłacalnych przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość nie można było umorzyć zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzytelności, inaczej niż w przypadku upadłości konsumenckiej. Ponadto w upadłości przedsiębiorcy nie ma możliwości uzyskania przez upadłego kwoty odpowiadającej 24-miesięcznemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego po dokonaniu przez syndyka sprzedaży nieruchomości, w której upadły zamieszkiwał. Te dwie sytuacje zostaną ujednolicone i upadli przedsiębiorcy uzyskają te same uprawnienia co konsumenci.

Bez zmian pozostał katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu, np. alimentacyjnych, naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa i przyznanych rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.