Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zmiany w odsetkach karnych za zwłokę w podatkach

NIZSZESTAWKISKARBOWKACznF

Od 1 stycznia 2016 r. spóźnialscy podatnicy płacą połowę poprzednio obowiązującej stawki jeśli odpowiednio szybko sami połapią się w niedopłacie. Jednak pojawiła się także wyższa stawka dla zadłużonych z tytułu VAT-u i akcyzy.

Jeśli podatnik nie płaci podatku w terminie, to na konto fiskusa obok powstałej zaległości musi wpłacić także odsetki za zwłokę. Wpłata karnych odsetek za zaległość podatkową nie jest zaś wymagana wtedy, kiedy odsetki nie przekraczają 8,70 zł (tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za list polecony).

Generalnie stawka spadła

Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy podatnicy zapłacą tylko połowę zwykłej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które sami dostrzegą, skorygują i zapłacą w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zgodnie z nowym art. 56a § 1. Ordynacji podatkowej, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek (poprzednio 75%) stosuje się wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków:

- złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

- zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zasady te dotyczą również w przypadku zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe.

Większe stawki dla płatników VAT i akcyzy

Od 1 stycznia 2016 r. podwyższona stawka odsetek od zaległości z tytułu VAT i akcyzy w wysokości 150% zwykłej stawki odsetek za zwłokę. Ta karna stawka ma zastosowanie przy:

1) zaniżeniu zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

2) korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.