Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zerowy PIT dla młodych

WCHODZI0PITDO26LATCznF

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o "zerowym PIT" dla osób do 26. roku życia, ulga wchodzi w życie od 1 sierpnia 2019 r. Wprowadza całkowite zwolnienie od podatku dochodowego (od osób fizycznych) przychodów podatników do ukończenia 26 roku życia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umów zlecenia. Zwolnienie przysługuje dla zarobków poniżej 85 528 zł rocznie. Wyjątkowo, dla dochodów uzyskanych w 2019 r., limit ulgi będzie wynosił 35 636,67 zł.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP wskazano, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie rozwiązania wprowadzonego nowelą, nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których - na podstawie przepisów ordynacji podatkowej - zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z nowelizacją, w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi (pracodawcy) oświadczenie, że jego dochody od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia. "Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia" - uszczegółowiła Kancelaria Prezydenta. Natomiast przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. "Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia" - napisano.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.