Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zadowoleni na własny rachunek

SAMOZATRUDNIENIEGUSCznF

Głównym powodem podjęcia pracy na zasadzie samozatrudnienia okazuje się w Polsce nie wymaganie pracodawcy, który chce obniżyć koszty powodowane zatrudnieniem pracownika na pełen etat. Najczęściej deklarowaną przyczyną jest kontynuowanie lub przejęcie rodzinnej działalności gospodarczej. Nic dziwnego skoro aż ponad połowa polskich samozatrudnionych to rolnicy. Według najświeższych danych z 2017 r. Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na własny rachunek pracowało ok. 2,9 mln Polaków. To 17,5 proc. ogółu pracujących.

W II kwartale 2017 roku zbiorowość osób pracujących na własny rachunek liczyła 2 882 tys. Większość – 68,5 proc. - to mężczyźni. Uwzględniając natomiast miejsce zamieszkania częściej na własny rachunek pracowali mieszkańcy wsi (52,8%).

Najczęstszą przyczyną podjęcia pracy na własny rachunek było kontynuowanie lub przejęcie rodzinnej działalności gospodarczej (748 tys., tj. 26 proc.). Był to powód wskazywany przede wszystkim przez mężczyzn (548 tys.) a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania przyczyna ta częściej była wymieniana przez mieszkańców wsi (656 tys. osób). Wskazuje to na kontynuowanie rodzinnej działalności w rolnictwie.

Drugim w kolejności powodem podejmowania pracy na własny rachunek była chęć uzyskiwania wyższych dochodów (476 tys., tj. 16,5 proc.). W przeciwieństwie do poprzedniej przyczyny, był to powód wskazywany głównie przez mieszkańców miast (319 tys.). Najrzadziej występującym powodem podejmowania pracy na własny rachunek, było wymaganie byłego pracodawcy. Powód taki wskazało 85 tys. (tj. tylko 2,9 proc.) prowadzących własną działalność gospodarczą.

Z reguły zadowoleni

Osoby prowadzące własną działalność w zdecydowanej większości były zadowolone z obecnie wykonywanej pracy, 88,4 proc. z nich deklarowało duży bądź średni stopień zadowolenia ze swojej pracy. Nieco większą satysfakcję z pracy na własny rachunek deklarowali mieszkańcy miast (92,9 proc.) niż wsi (84,3 proc.). Różnice pomiędzy deklaracjami kobiet i mężczyzn były nieznaczne. Wysokie zadowolenie z formy wykonywania pracy znalazło potwierdzenie w danych dotyczących chęci zmiany obecnego statusu zatrudnienia. Spośród całej zbiorowości pracujących na własny rachunek aż 80,3 proc. nadal chciałoby prowadzić własną działalność gospodarczą. Zaledwie 12,7 proc. wolałoby zmienić obecną formę wykonywania pracy i pracować jako pracownicy najemni.

Charakterystyczne było to, że największy odsetek pracujących na własny rachunek chcących zmienić swój status zatrudnienia na pracę najemną, obserwowany był wśród osób, które pracowały tylko dla jednego klienta (26 proc.). Im większa była liczba klientów, dla których uczestnicy badania GUS wykonywali pracę, tym mniejsza była ich skłonność do zmiany obecnej formy pracy - wśród osób pracujących dla 10. lub więcej klientów zaledwie 5,8 proc. chciałoby pracować jako pracownicy najemni.

Najliczniejsi mniej zadowoleni

Najważniejszą trudnością w prowadzeniu działalności gospodarczej, wskazywaną przez osoby pracujące na własny rachunek, był brak wpływu na ustalanie cen wytwarzanych produktów lub świadczonych usług - zadeklarowało ją 610 tys. osób. Trudność ta odczuwana była głównie przez mieszkańców wsi (539 tys.), co wskazuje na to, że była ona przede wszystkim związana z działalnością rolniczą. W miastach najczęściej wskazywaną trudnością były nadmierne obciążenia administracyjne (161 tys.).

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.