Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wnioski o 300+ od wakacji

300ODWAKACJICznF

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w programie „Dobry start” od 2018 r. rodzice i opiekunowie każdego ucznia mają dostawać po 300 zł na dziecko. W uzasadnieniu rządowej decyzji wyraźnie określono, że dotacja ma być dla wszystkich dzieci idących do szkoły: "Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód". Wyprawka będzie wypłacana we wrześniu.

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o 300 zł wyprawki na uczące się dzieci. Wnioski mają być rozpatrzone nie później niż do końca września. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło, że z rządowego programu "Dobry start" mają korzystać wszyscy rodzice - obywatele Polski - dzieci uczących się w podstawówkach i szkołach średnich bez względu na ich status majątkowy. Wyprawka będzie raz w roku przekazywana na każde uczące się dziecko. Świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez ucznia 18 lat (lub do 20. roku życia, jeśli dziecko będzie kontynuowało naukę w szkole, którą rozpoczęło przed 18. urodzinami). W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.

Ustalenie prawa do wyprawki oraz jej wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki (np. domu dziecka). Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie "Dobry start". O przyznaniu świadczenia zostaniemy poinformowani mailem lub osobiście w urzędzie. Jednak takie formalne potwierdzenie decyzji nie jest konieczne do pobierania świadczenia. Pieniądze będą automatycznie przekazywane na konta rodziców.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start" są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada tego samego roku, ale wnioski składane drogą elektroniczną (przez Internet) - już od 1 lipca. Władze gminy (wójt w wiejskich, burmistrz w miejskich i miejsko-wiejskich oraz prezydent miasta) będą miały dwa miesiące od dnia złożenia wniosku, z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę. W przypadku wniosków, które wpłyną w wakacje, wypłata następuje nie później niż do końca września.

Wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2018 r. W pierwszym roku obowiązywania programu budżet państwa przeznaczył na wypłaty "300+" ponad 1,4 mld zł.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: Tanie wakacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.