Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV

WEZWANIERTVCznF

Pani Józefa, mieszkanka województwa lubelskiego, dostała od Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV wraz z odsetkami na kwotę 1462,88 zł. Przestała płacić abonament w 2008 roku, bo posłuchała premiera Tuska, który nawoływał do niepłacenia abonamentu i obiecywał jego zniesienie. Emerytka teraz żałuje swojej łatwowierności. Jeśli w ciągu siedmiu dni od otrzymania wezwanie nie ureguluje zaległości, to urząd skarbowy wkroczy do działania i pieniądze zostaną jej ściągnięte z emerytury. Pani Józefa dowiedziała się, że jest uprawniona do zwolnienia z opłaty, bo ma już ukończone 60 lat i niewielka emeryturę. Niestety nie może dopełnić związanych z tym formalność na poczcie, dopóki nie ureguluje całej zaległości. Pani Józefa nie ma takiej sumy, jej emerytura wynosi 1200 zł.

Podobne pisma dostaje coraz więcej Polaków, sprawa dotyczy głównie osób starszych, które mają zarejestrowane odbiorniki i przestały płacić abonament. Od zarejestrowanych dłużników Poczta Polska może żądać nawet ok 1500 zł., są to zaległości naliczane od stycznia 2008 roku plus odsetki. Przedawnieniu ulegną dopiero po 5 latach a więc pod koniec 2013 roku.  Dłużnik ma tydzień na zapłatę. Jeśli tego nie zrobi pieniądze ściągnie komornik z jego pensji, emerytury, nadpłaty podatku, lub konta.

Co zrobić, gdy nie mamy na zapłatę?

Zgodnie z prawem, w wyjątkowych sytuacjach , jeśli przemawiają za tym szczególne względy społeczne, lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć, lub rozłożyć na raty zaległości wynikające z opłat abonamentowych wraz z odsetkami. Jedną z najważniejszych przesłanek uprawniającą do umorzenia zaległości jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 888 zł. brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 1184 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym. Szczegółowe informacje na temat umorzenia, lub rozłożenia na raty należności abonamentowych znajdują się w uchwale KRRiT z 30 października 2012 r. Jak czytamy w tej uchwale kolejną przesłanka do umorzenia zaległości abonamentowych jest niedopełnienie formalności przewidzianych w ustawie o opłatach abonamentowych tzn. jeśli dłużnik nie poinformował w formie pisemnej, że jest zwolniony z płacenia abonamentu. W myśl ustawy abonamentu nie muszą płacić:

- emeryci powyżej 60 lat, jeśli ich emerytura nie jest wyższa niż połowa średniej krajowej pensji (obecnie 1760,84 zł. brutto),

- osoby, które ukończyły 75 lat,

- bezrobotni,

- osoby z I grupą inwalidzka.

Szczegółowe informacje na temat osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu i tego jakie dokumenty są potrzebne, by załatwić sprawę znajdziemy w  Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, na stronie www.pocztapolska.pl oraz http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/.  Co ważne nie można po prostu przestać płacić abonamentu nawet jeśli jesteśmy uprawnieni, należy pisemnie poinformować o tym KRRiT.

Ważny adres  

Wszelką korespondencję w sprawach opłat abonamentowych, ulg, zwolnień od tych opłat, a także wnioski o rozłożenie na raty zaległości, lub umorzenie należy kierować wraz z dokumentami poświadczającymi te okoliczności na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji

Departament Budżetu i Finansów, Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015- Warszawa

Co musi zawierać wniosek:

- imię i nazwisko / nazwę firmy/ oraz adres abonenta-dłużnika,

- indywidualny numer identyfikacyjny,

- okres i kwotę zaległości, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,

- uzasadnienie niepłacenia opłat abonamentowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wyjątkową sytuację finansową, szczególne względy społeczne, lub przypadek losowy, który nie pozwala na robienie opłat np. zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, kserokopie zeznania PIT, zaświadczenie o długotrwałej chorobie itp.).

Monika Marchalewska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.