Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Ważne przy 500+

500TERMINYSADCznF

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie 500+ na pełny okres świadczeniowy, powinni złożyć wniosek do końca października. Zachowają wówczas płynność wypłat, a ponadto mogą połączyć ten wniosek ze zgłoszeniem do otrzymywania świadczeń z programu "Dobry start", czyli wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko. Skomplikowana jest za to sytuacja samotnych matek bez alimentów, chociaż jesienią 2018 r. zapadł wyrok o przyznaniu świadczenia 500+ samotnej matce, która nie miała zasądzonych alimentów na dzieci.

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że aby otrzymać świadczenie na pełny okres 2018/2019, wniosek należy złożyć do końca października 2018 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie, to wypłaty nie będą przerwane. Odpowiedni dokument można pobrać ze strony ministerstwa rodziny . Wypełniony wniosek można złożyć w tradycyjnej formie papierowej w swojej gminie albo w formie elektronicznej przez portal Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną. Według resortu rodziny, programem „Rodzina 500 plus” na koniec czerwca 2018 r. zostało objętych 54,1 procent wszystkich dzieci do 18 lat.

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, które nie ukończyło 18. rok życia. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy:

  • Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  • Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  • Dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  • Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

  • Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

To ostatnie ograniczenie podważył jednak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który przyznał świadczenia 500+ samotnej matce, która nie miała zasądzonych alimentów na dzieci. Kobieta ubiegała się o świadczenie na drugie dziecko. Z jego ojcem zawarła notarialną umowę o alimenty, ale sąd rejonowy odmówił nadania jej klauzuli wykonalności. Zdarza się to czasem w przypadkach, gdy rodzic na bieżąco płaci alimenty i sąd nie widzi potrzeby egzekwowania ich przez komornika. Służby socjalne gminy uznały więc, że w tym przypadku zabrakło niezbędnego alimentacyjnego tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd i świadczenie nie należy się. Matka odwołała się od tej decyzji do samorządowego kolegium wychowawczego, ale to utrzymało ją w mocy. Wtedy złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który uznał, że jeśli samotny rodzic wnioskuje o 500+ na drugie i kolejne dziecko, nie musi mieć ustalonych alimentów. Sąd administracyjny zinterpretował tak artykuł 8 ustęp 2 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), który brzmi: „Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd [...]”. Zdaniem WSA powyższe zapisy dotyczą pierwszego dziecka, a nie drugiego i kolejnych. Wyrok sądu jest sprzeczny ze stanowiskiem ministerstwa. Bowiem zgodnie z opiniami urzędników, zapis wprowadzono po to, by uniknąć przypadków, w których rodzic deklaruje fikcyjną samotną opiekę nad dzieckiem, by wyłudzić świadczenie. Jednak sąd uznał, że ten przepis ma sens tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Jeśli natomiast chodzi o 500+ na każde kolejne dziecko kiedy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, to nie ma mowy o wyłudzeniu. Ten wyrok sądu nie oznacza jednak automatycznej zasady przyznawania świadczenia. Nie wykluczone, że za każdym razem w podobnej sytuacji samotny rodzic będzie musiał przejść drogę procesową, na którą wkroczyła matka z Warszawy.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.