Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wadliwy towar z Internetu

REKLAMACJAWINTERNECIECznF

Internet bardzo ułatwia zakupy, ale tworzy też niebezpieczeństwa. Wystarczy wspomnieć jedynie o tym, że najpierw musimy zapłacić za towar, a dopiero później on dociera do nas. Na szczęście regułą w polskich realiach jest dostarczanie zamówionych towarów. Bywa jednak, że ich jakość nie odpowiada opisom reklamowym, czy technicznym. Wtedy możemy skorzystać nie tylko z reklamacji.

W takiej sytuacji możemy od razu wysłać do sprzedawcy wadliwy towar i wyznaczyć termin na dokonanie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Podstawą prawną takiego działania może być art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego. Mówi on: „Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą, na rzecz wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”.

Można więc po prostu odstąpić od umowy ze sprzedawcą i do tego niezależnie od jakichkolwiek wad zakupionego produktu. Wystarczy wysłać sprzedawcy odpowiednie oświadczenie.

Są jeszcze inne możliwości

Możemy np. zgłosić reklamację, lub złożyć rękojmię. Obie dotyczą produktów, w których dostrzegliśmy wady.

Do złożenia reklamacji towaru nabytego również w Internecie potrzebny jest dowód zakupu, ale nie musi to być paragon, lub faktura. Wystarczy jakikolwiek dowód - potwierdzenie płatności kartą, czy wyciąg z konta. Reklamację składamy jeśli zakupiony towar ma obowiązującą gwarancję. W innym przypadku stosujemy rękojmię.

Reklamację wadliwego towaru składamy do gwaranta - producenta, importera, albo sprzedawcy. Rękojmia powinna być zgłaszana tylko sprzedawcy. Konsument ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ciągu roku od jej zauważenia. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadliwą rzecz trwa 2 lata od jej wydania.

Odpowiednie zawiadomienie trzeba złożyć na piśmie, za pokwitowaniem, lub wysyłając listem. Ponadto, jeśli wada towaru ujawni się np. w 20. miesiącu jego użytkowania, to konsument nadal ma prawo złożyć reklamację w ciągu roku od stwierdzenia tego faktu, a więc okres rękojmi przedłuża się.

W przypadku złożenia kolejnej reklamacji tej samej wady warto uzupełnić ją opinią rzeczoznawcy – niestety z reguły płatną.

Kto płaci za odesłanie wadliwego towaru?

Klient składający reklamację powinien dostarczyć, lub odesłać przedsiębiorcy wadliwy towar.

Jeżeli w wyniku zastosowania rękojmi/reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony, lub sprzedawca obniży jego cenę, albo nastąpi odstąpienie od umowy, to konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody. Taką szkodą będzie koszt m.in. odebrania rzeczy (np. osobiste koszty związane z wizytą w sklepie), jej przewozu oraz ubezpieczenia w trakcie przesyłania.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Zakupy online

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.