Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

W 2017 r. opieka zdrowotna także dla nieubezpieczonych

OPIEKAZDROWOTNACznF

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej), że nie poniesie ona kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

"Powyższe nie oznacza (...) zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego)" - zaznacza Kancelaria Prezydenta w komunikacie wydanym po podpisaniu nowego prawa przez Prezydenta.

Są wyjątki i uwarunkowania

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku trudności z potwierdzeniem prawa do świadczeń, NFZ nie będzie dochodził kosztów ich udzielenia. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć kosztów, jakie Fundusz ponosi na refundację przepisanych przez lekarza leków, które są dostępne w aptece.

Zdaniem autorów nowych przepisów, powinny one wyeliminować sytuacje, w których pacjent nie korzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów. Dodali, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest sfinansowanie świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż weryfikowanie uprawnień pacjenta, który skorzystał ze świadczeń POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można było zapobiec.

Nowelizacja nakłada jednak odstąpienie od windykacji kosztów od nieubezpieczonego pod warunkiem, gdy pacjent, we wskazanych w ustawie terminach, zostanie zgłoszony do ubezpieczenia.

Przepisy nowelizacji dotyczące dostępu do POZ wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 22.12.2016 r..

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.