Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Urlop bezpłatny

URLOPBEZPLATNYCznF

Na urlopie bezpłatnym nadal jesteśmy pracownikami naszej firmy, ale bez pensji, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz oczywiście… bez obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca nie może w tym okresie rozwiązać umowy z zatrudnionym. Wyjątkami są upadłość, lub likwidacja firmy oraz zwolnienia grupowe. Czas trwania urlopu bezpłatnego nie wlicza się jednak do stażu pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, premie jubileuszowe, lub odprawa. Podczas jego trwania nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

Czy pracodawca może omówić udzielenia urlopu?

Zawsze możemy wnioskować o taki urlop, ale nie zawsze musimy go dostać. Z drugiej strony pracodawca nie może nas zmusić do pójścia na urlop bezpłatny. Nasz wniosek powinien mieć koniecznie formę pisemną.

Decyzję pracodawcy musimy otrzymać na piśmie. Inaczej grozić nam może zwolnienie dyscyplinarne, kiedy nie pojawimy się w pracy - pewni, że przecież mamy urlop. Pracodawca wcale nie musi się zgodzić na urlop bezpłatny w terminie dogodnym dla nas. Może wyznaczyć inny termin. Nasz szef nie może jednak odmówić, kiedy urlop bezpłatny będzie związany z:

  • wykonywaniem przez pracownika mandatu posła, lub senatora,
  • wyborem pracownika do organów jednostek samorządu terytorialnego (rad gminy, miasta lub powiatu),
  • pełnieniem przez pracownika funkcji związkowej, jeśli z wnioskiem wystąpi organizacja związkowa,
  • feriami zimowymi w przypadku pracownika młodocianego.

Odwołanie z urlopu - kiedy mamy obowiązek wrócić do pracy?

Pracodawca może przymusowo skrócić urlop bezpłatny, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. kiedy nasz zakład pracy otrzyma zlecenie, do którego wykonania są niezbędne kwalifikacje urlopowanego. W tym przypadku spełnione muszą być jednak dwa warunki szczególne:

  • urlop bezpłatny musi być udzielony docelowo na więcej niż 3 miesiące, choć odwołanie może nastąpić jeszcze przed ich upływem;
  • w decyzji o udzieleniu urlopu musi być klauzula o możliwości wcześniejszego odwołania.

W odwrotnej sytuacji, gdy pracownik chce wrócić wcześniej z bezpłatnego urlopu, pracodawca nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Tanie wakacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.