Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

UOKiK ostrzega przed windykatorami

WINDYKATORZYUOKIKCznF

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) docierają skargi, że Kancelaria Spraw Sądowych i Windykacyjnych wysyła pisma zatytułowane: Nakaz zapłaty. Są one wystawiane w imieniu Polskiego Centrum Telemedycznego (PCT).

Zastrzeżenia Urzędu wzbudza treść oraz forma graficzna wezwań do zapłaty, która może sugerować oficjalne pismo z sądu. W tym celu PCT powołuje się na sygnaturę akt, używa sformułowań np. po rozpoznaniu sprawy, nakazuje się dłużnikowi, postanawia doliczyć. Celem takiego działania jest wystraszenie odbiorcy, że ma do czynienia z oficjalnym pismem sądowym. Do wezwania dołączony jest również druk mogący wprowadzać konsumentów w błąd o nazwie: Wykaz własności dłużnika do celów windykacyjnych. Zawiera on zadziwiającą informację: Dłużniku, w przypadku nie opłacenia zadłużenia w terminie bardzo prosimy o wypełnienia poniższego formularza oraz odesłanie go na adres Polskiego Centrum Telemedycznego sp. z o.o.

UOKiK przestrzega

Sprawdź, czy wezwanie do zapłaty jest zasadne. Jeśli masz wątpliwość, skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie całego kraju. Porady udzielane są telefonicznie pod numerem 801 440 220 i e-mailem porady@dlakonsumentow.pl, przez rzeczników konsumentów w całej Polsce lub w oddziałach Federacji Konsumentów.

Nakaz zapłaty może wydać wyłącznie sąd na podstawie przeprowadzonego postępowania i wysłać go dłużnikowi. Sądowy nakaz zapłaty powinien zawierać datę jego wydania, okrągłe pieczęcie sądu oraz podpisy i pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia (sprzeciwie/zarzutach). Orzeczenie sądu wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pocztę. Wykonującym tego typu orzeczenia sądu jest tylko i wyłącznie komornik sądowy. Pisma komornika kierowane do dłużnika opatrzone są również pieczęciami i podpisami, zawierają sygnaturę akt komorniczych oraz wysyłane są listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zajęcie majątku dłużnika możliwe jest tylko po postępowaniu sądowym, uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika. Żadna firma windykacyjna nie może samodzielnie rozpocząć takich działań.

Firmy windykacyjne nie mogą wzywać do opłacenia kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Nie jest dozwolone także powoływanie się na konkretne kwoty, ponieważ ich wysokość ustala sąd lub komornik. Dozwolone jest jednak ostrzeżenie o możliwości poniesienia takich kosztów.

Windykatorzy nie mogą wysyłać pism mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku oraz wywarcie presji psychicznej – jest to niezgodne z prawem.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.