Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Tysiąc na macierzyńskim dla wszystkich

TYSIACMACIERZYNSKICznF

Ci, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, od początku 2016 r. zyskują prawo do zasiłku 1000 zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecko. To pomoc dla takich ważnych grup społecznych jak rolnicy, bezrobotni i studenci.

Do końca 2015 r. zasiłek macierzyński otrzymywali wyłącznie rodzice z umowami o pracę,  a także samodzielnie opłacający ubezpieczenie chorobowe. Od Nowego Roku ta grupa wzrasta o nawet 125 tys. osób. Wśród nich znaleźli się – oprócz studentów i bezrobotnych (bez względu na to czy są zarejestrowani w urzędzie pracy) - pracujący na umowach cywilno-prawnych.

Ministerstwo rodziny i pracy wyjaśniło, że z nowych przepisów skorzystają także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. 1000 zł będzie wypłacane w całości – bez obciążeń z tytułu podatków itp.

Zainteresowany rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek. Ma być też możliwość wysłania wniosku o świadczenie rodzicielskie przez Internet. Taki wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli będzie to później, to tysiąc złotych będzie wypłacane od chwili złożenia wniosku.

Jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie, to świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez nie 7. lat, a nawet do ukończenia przez nie 10. roku życia, gdy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny.

Nowego świadczenia nie dostaną osoby, którym przysługuje zasiłek macierzyński bądź korzystają z podobnego typu świadczeń - z tytułu urodzenia dziecka - w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. w służbach mundurowych). Nie będzie możliwe pobieranie przez rodziców w tym samym czasie i na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego. Jednak minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, czyli właśnie 1000 zł miesięcznie.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.