Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Trybunał Konstytucyjny ogranicza samowolę komorników

TRYBUNALKOMORNICZAEGZEKCznF

Sędziowie uznali za bezpodstawny przepis, dopuszczający jednakową opłatę egzekucyjną, wymierzaną dłużnikowi niezależnie od tego czy opuścił lokal dobrowolnie, czy musiał być z niego eksmitowany.

Trybunał w uzasadnieniu swojego wyroku z 13 października 2015 r. zauważył, że "w przypadku dobrowolnego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez dłużnika komornik unika m.in. konieczności przymusowego otwarcia lokalu, usuwania oporu dłużnika oraz jego domowników i wymaganej w związku z tym asysty policji, opisu i usuwania ruchomości znajdujących się w lokalu, a mimo to ma prawo pobrania opłaty w wysokości, która przysługuje w przypadku przymusowego wprowadzenia wierzyciela do lokalu, co wiąże się z niewspółmiernie różnym nakładem pracy komornika".

Uzasadnienie zmian w opłacie egzekucyjnej

Zdaniem składu pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wysokość opłat nie może w takiej sytuacji być jednakowa, ale "powinna zostać zróżnicowana, zwłaszcza że opłata egzekucyjna do pewnego stopnia ma stanowić ekwiwalent za czynności faktycznie podejmowane przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego".

Zgodnie z taką oceną przez Trybunał, sędziowie uznali za niezgodny z Konstytucją przepis Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: "W zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie".

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że "koncepcja ustawy o komornikach wymaga (…) uwzględnienia realnego, a nie czysto formalnie rozumianego nakładu kosztów, czasu i wysiłku ze strony komornika jako kryterium ustalania wysokości opłaty egzekucyjnej".

Sędziowie uznali, że unieważnione przepisy nie zapewniały "ochrony praw majątkowych dłużnika przed nadmierną ingerencją", zwłaszcza takiego dłużnika, który przecież dobrowolnie poddał się egzekucji. Ponadto stare zapisy pozostawały „w rażącej dysproporcji do nakładu pracy komornika".

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.