Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

POZALOKALEMCznF

Sprzedaż towarów podczas prezentacji, wycieczek, na ulicy, w naszym domu czy miejscu pracy to najbardziej typowe formy zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedaż poza siedzibą przedsiębiorcy jest szczególną, odrębnie uregulowaną w prawie formą sprzedaży towarów i usług. Dotyczą jej przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Kiedy zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa?

Dokonanie zakupu towaru lub usługi poza tradycyjnymi miejscami handlu (np. poza sklepem, salonem sprzedaży) możemy określić jako zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Najczęściej do zawarcia tego rodzaju umów dochodzi podczas zakupów w trakcie prezentacji produktów w hotelach, restauracjach czy sanatoriach, na wycieczkach organizowanych przez przedsiębiorcę oraz podczas pokazów w naszym domu, lub miejscu pracy. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczy również transakcji dokonanych na ulicy, przy udziale akwizytora. Stronami umowy są konsument i przedsiębiorca.

Nie daj się oszukać

Przedsiębiorca, lub osoba reprezentująca przedsiębiorcę (np. prezenter, akwizytor) ma obowiązek przedstawić kupującemu dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej i dokument tożsamości. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, sami powinniśmy domagać się od sprzedającego okazania dokumentów. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że przedsiębiorca nie jest oszustem, a dodatkowo zadbamy o bezpieczeństwo transakcji.

Poznaj swoje prawa

Konsument, który dokonał zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W tym celu musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczyć je przedsiębiorcy (wystarczy wysłać oświadczenie listem poleconym na adres sprzedawcy w wyznaczonym terminie).

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformować konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, jak również dostarczyć kupującemu wzór odstąpienia. W sytuacji, gdy sprzedawca nie dopełni obowiązku, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia, w którym powziął informację od przedsiębiorcy o możliwości odstąpienia. Jednak nie może to nastąpić później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy z przedsiębiorcą (nawet jeśli sprzedawca w ogóle nie poinformował nas o naszym uprawnieniu).

Konsument, który odstąpił od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym, zaś sprzedawca musi w terminie nie dłuższym niż 14 dni zwrócić kupującemu pieniądze. Ponadto, sprzedawca w sytuacji odstąpienia od umowy nie może domagać się od konsumenta zapłaty tzw. odstępnego.

Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 10 dni przysługuje jedynie konsumentom, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

Nie działaj pochopnie

Sprzedawcy stosują liczne triki marketingowe, które mają zachęcić konsumentów do zakupu. Wskazują na wyjątkowość i atrakcyjność danej oferty. Od kupującego wymagają podjęcia decyzji w bardzo krótkim czasie. Wszystko to powoduje, że nieraz podejmujemy nie do końca przemyślane decyzje. Towary oferowane na różnego rodzaju prezentacjach są zazwyczaj niskiej jakości, a kosztują krocie. Dlatego tym bardziej powinniśmy zastanowić się nad zasadnością zakupu, a przede wszystkim dobrze zapoznać z zapisami umowy. Jeśli coś jest dostępne dzisiaj, to z pewnością będzie dostępne również jutro.

Katarzyna Kołodziejczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.