Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Spóźnione złożenie deklaracji podatkowej

SPOZNIONADEKLARACJACznF

30 kwietnia upłynął termin składania deklaracji podatkowych za rok 2014. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie oznacza dla podatnika poważne konsekwencje – z karą pozbawienia wolności włącznie. Co zrobić w sytuacji, w której nie udało nam się rozliczyć w terminie?

Jak prawo traktuje spóźnienie w złożeniu deklaracji?

Zwykły podatnik, który nie składa w terminie zeznania podatkowego popełnia wykroczenie skarbowe – zgodnie z artykułem 56 Kodeksu karnego skarbowego jest to czyn podlegający karze grzywny (do 720 stawek dziennych - w przypadku uszczuplenia podatku o niskiej wartości). Jeżeli czyn zostaje uznany za przestępstwo skarbowe, podatnik podlega karze pozbawienia wolności.

Kryterium różnicującym wykroczenie od przestępstwa jest wysokość niezapłaconej kwoty podatku – jeżeli nie przekroczy ona pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, jej przekroczenie skutkuje już skierowaniem sprawy do sądu.

Jeżeli wykroczenie popełniliśmy po raz pierwszy – możliwe jest złagodzenie kary do mandatu (w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia), recydywiści traktowani są surowiej.

Osoby, które nie złożą zeznania w terminie nie będą miały także możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz rozliczenia się wspólnie z małżonkiem – i muszą te obostrzenia uwzględnić w swoich deklaracjach.

Nie czekaj na ruch Urzędu Skarbowego

Najgorszym możliwym rozwiązaniem jest oczekiwanie, połączone z nadzieją w rodzaju „a może się uda”. Szanse na uniknięcie kontroli skarbowej są bliskie zeru, a wszczęcie postępowania oznacza, że przewidziana w kodeksie kara zostanie na nas bezwzględnie nałożona. Dodatkowo na kwotę podatku, którą powinniśmy zapłacić, zostaną nałożone karne odsetki.

Jak uchronić się przed konsekwencjami opóźnienia?

Prawo podatkowe umożliwia uniknięcie konsekwencji niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji – w postaci tak zwanego czynnego żalu, opisanego w artykule 16 KKS. Aby skorzystać z tej możliwości musimy spełnić szereg warunków, między innymi:

  • Zgłosić się do odpowiedniego organu przed rozpoczęciem czynności służbowych związanych z naszym opóźnieniem.
  • Uiścić pełną kwotę należności podatkowych, wraz z ewentualnymi odsetkami.
  • Przedstawić organowi podatkowemu oświadczenie – w formie pisemnej lub ustnie, do protokołu – w której przyznajemy się do popełnienia wykroczenia i opisujemy tzw. Istotne okoliczności czynu zabronionego (a więc przyczyny opóźnienia – ich istota jest bez znaczenia, ale muszą się one znaleźć w deklaracji).
Z czynnego żalu nie mogą skorzystać osoby kierujące czynem zabronionym oraz nakłaniający innych do jego popełnienia.

Ponieważ kary za niezłożenie deklaracji w terminie są surowe, a na złożenie korekty otrzymuje się dodatkowy czas, niektórzy specjaliści zalecają złożenie nawet niekompletnego zeznania i późniejsze jego uzupełnienie – jest to jednak rozwiązanie doraźne, a podstawową metodą ochrony przed skutkami opóźnienia powinno stać się jak najwcześniejsze rozliczenie z fiskusem.

Obowiązkiem pracodawców jest przesłanie nam wszystkich wymaganych dokumentów do końca lutego (w 2015, ze względu na to, że ostatni dzień lutego wypadał w sobotę, termin przedłużono do 2 marca). Im szybciej, tym lepiej – zdecydowanie nie warto czekać na ostatnią chwilę!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.