Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rosną koszty życia

ROSNAKOSZTYZYCIA2020CznF

Inflacja po latach niskiego poziomu przyspieszyła pod koniec 2019 r. Jej poziom w grudniu tego roku wzrósł do 3,4 proc. rok do roku, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 proc. Ekonomiści oszacowali, że w pierwszym kwartale 2020 r. inflacja może przekroczyć 4 proc. Szczególnie dotkliwy na koniec 2019 r. był wzrost cen żywności - o 7 proc. rok do roku, głównie za sprawą mięsa, przede wszystkim wieprzowiny, a także owoców i warzyw oraz cukru. Dotkliwy okazał się też wzrost opłat za śmieci i telewizję.

Opłaty za odbieranie odpadów z gospodarstw domowych oraz przewidywany wzrost stawek za energię elektryczną spowodowane były głównie przez wymogi polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE). Wyrównaniu tych kosztów, szczególnie dla najbiedniejszych mają, służyć kolejne decyzję rządu, który przygotował projekty podwyżek najniższych rent i emerytur oraz program rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych. 

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

W związku z waloryzacją emerytur i rent zapowiedziano również podwyższenie kryterium przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł. Przy wypłacie dodatku w wysokości 500 zł obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające było przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymywała 100 zł. 

Z kolei wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych ma być zrekompensowany w 2021 r., kiedy będzie można określić, o ile więcej polska rodzina zapłaciła za prąd w 2020 r. - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Wysokość rekompensat oszacował na ok. 3 mld zł. Podkreślił, że "cena prądu rośnie nie dlatego, że rząd podejmuje takie decyzje, tylko dlatego, że obiektywnie cena prądu rośnie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jest to wynik również polityki klimatycznej, która nakłada na producentów energii opłaty związane z emisją CO2".

W ostatecznym rozrachunku, ceny energii wpływają też na wyższy wzrost wszystkich innych cen. Ponieważ UE narzuca sobie coraz bardziej rygorystyczne założenia polityki klimatycznej, to proces ten będzie narastał. W tej sytuacji trudno przewidzieć, czy rządy europejskie będą w stanie pomóc obywatelom w ponoszeniu tych kosztów. Tym bardziej, że coraz większe kwoty z budżetów narodowych będą musiały wydawać na zakup ekologicznych technologii.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: Unia europejska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.