Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rosną dochody gospodarstw domowych

ROSNADOCHODYGOSPODARSTWCznF

W 2018 r. po raz kolejny zwiększyły się dochody polskich gospodarstw domowych. Przy czym wydatki rodzin nie wzrosły – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Autorzy jego raportu zauważyli też, że z tego powodu zwiększyła się nadwyżka dochodów nad wydatkami. W 2018 r. odsetek gospodarstw domowych z średnim miesięcznym dochodem powyżej 2000 zł na osobę wyniósł 32,7 proc. (w 2017 r. - 28,5 proc.). Niestety, wciąż występowało zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2018 r. 1693 zł i był realnie wyższy o 4,3 proc. od dochodu w 2017. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1187 zł i były realnie niższe o 0,7 proc. od wydatków z 2017 r. Z kolei wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8 proc. w stosunku do 2017 r. Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2012 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1400 zł) na osobę wystąpiły, podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, czyli w grupie różnego rodzaju przedsiębiorców. W porównaniu do średniej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce i dochody, i wydatki były tu wyższe - o 18,8 proc. i o 17,9 proc. Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2018 r. dysponowały gospodarstwa rencistów. Ich przeciętny dochód na jedna osobę wyniósł 1355 zł i był o 20 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej. Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (872 zł) - o 26,5 proc. niższe od średnich wydatków dla pozostałych polskich gospodarstw domowych.

Rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków według grup społeczno-ekonomicznych w odniesieniu do średniej ogólnopolskiej, w przypadku dochodów pozostała na podobnym poziomie co w roku 2017 i wyniosła około 39 proc. Dla wydatków rozpiętość nieznacznie wzrosła (o 1,9 proc.) do 44,4 proc.. Podobnie jak w latach poprzednich, najtrudniej było dopiąć budżet domowy rencistom. GUS zanotował u nich najwyższy udział wydatków w dochodach (aż 84,2 proc.). Natomiast najniższy udział wydatków w dochodach (55,2 proc.) wystąpił w gospodarstwach domowych rolników. Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych emerytów (4,4 proc.). 

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.