Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Renta za mieszkanie

UOKIKDOZYWOTNIACznF

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował działanie wszystkich przedsiębiorców oferujących tzw. rentę dożywotnią seniorom, którzy w zamian za nią zdecydują się na przekazanie własnego mieszkania. Zakwestionowano wzorce umów stosowane przez większość tego rodzaju firm.

Tego typu oferty kierowane są do seniorów, którzy w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, otrzymują  świadczenie pieniężne, wypłacane najczęściej co miesiąc, wraz z możliwością dożywotniego pozostania w dotychczas zamieszkałym lokalu.

Kwestionowane działania

Tego rodzaju usługi oferuje w Polsce siedmiu przedsiębiorców. UOKIK sprawdził wzorce umów, a także przyjrzał się przekazom reklamowym wszystkich z nich. Urząd zakwestionował wzorce umowne stosowane przez większość tego rodzaju podmiotów - zbadano łącznie 37 wzorców umów, z czego zakwestionowano 17, które stosowane były przez pięciu z siedmiu działających na polskim rynku przedsiębiorców. Przeciwko dwóm z nich wszczęto dodatkowo postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Planowane jest również skierowanie do sądu pozwów o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez cztery firmy.

Zakwestionowane przez Urząd praktyki dotyczą m.in. konieczności uzyskania zgody przedsiębiorcy, o ile w zbytym mieszkaniu mieliby zamieszkać członkowie najbliższej rodziny seniora, który zdecydował się na skorzystanie z opcji renty dożywotniej. Takie zapisy są sprzeczne z postanowieniami odnośnych przepisów kodeksu cywilnego. Inne budzące wątpliwości postanowienia dotyczą nakładania na konsumentów uciążliwych obowiązków, takich jak obciążanie ich kosztami poważnych napraw mieszkania lub domu, podczas gdy powinien być to obowiązek przedsiębiorcy. Konsument jest zobowiązany jedynie do ponoszenia bieżących kosztów eksploatacji i usunięcia drobnych usterek, wynikających z normalnego użytkowania mieszkania.

W reklamie

UOKiK zbadał także łącznie 46 przekazów reklamowych. Oprócz ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji oraz internecie sprawdzono ulotki, banery reklamowe, a także pisemne informacje kierowane do potencjalnych klientów. W tym przypadku zakwestionowano 17 przekazów reklamowych pięciu spółek, wobec których wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Podsumowując raport, Urząd zwrócił uwagę na konieczność prawnego uregulowania sytuacji osób, którzy decydują się na przekazanie prawa własności do swojej nieruchomości w zamian za rentę dożywotnią, ponieważ brak takich postanowień zwiększa ryzyko seniorów korzystających z tego rodzaju usług.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.