Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rękojmia – nowy zakres

REKOJMIAZMIANYCznF

Konsumenci często mylą pojęcia rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową. W tym artykule przybliżymy pojęcie rękojmi, która będzie już niedługo obowiązująca dla konsumentów wskutek wejścia w życie 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta i powiązanej z tym nowym aktem prawnym nowelizacji kodeksu cywilnego w dziale II – Rękojmia za wady.

Do 25 grudnia 2014 r. rękojmia , czyli odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej w kodeksie cywilnym, odnosiła się jedynie do obrotu profesjonalnego (pomiędzy przedsiębiorcami), a dla obrotu z konsumentami wiążąca była ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, gdzie funkcjonowało pojęcie niezgodności towaru z umową. Były to więc odrębne akty prawne, dla różnych uczestników rynku. Od 25 grudnia 2014 r. rękojmia w kodeksie cywilnym będzie odnosiła się do całości obrotu: profesjonalnego i co ważne dla konsumentów. Z punktu widzenia prawidłowości dochodzenia swoich praw konsumenckich istotne więc będzie ustalenie daty zawarcia umowy i odniesienia jej do właściwych przepisów (przed 25.12.2014 r. i po tej dacie).

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zmiany chroniące interesy konsumentów związane z pojęciem rękojmi.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art.556¹ kodeksu cywilnego rękojmia jako termin prawny odnosi się do zakresu odpowiedzialności sprzedawcy zarówno do wad fizycznych i/lub prawnych sprzedawanej rzeczy. O wadzie fizycznej mówimy, gdy sprzedana rzecz jest niezgodna z umową. Do wad fizycznych możemy zaliczyć m.in.:

- brak właściwości, które sprzedawany towar powinien mieć z uwagi na jego przeznaczenie, np. zegarek wodoodporny nie powinien przeciekać;

- brak właściwości, o których sprzedawca nas zapewnił, np.w aparcie fotograficznym brak funkcji zdjęć panoramicznych

- brak wszystkich elementów sprzedawanej rzeczy, np. brak ładowarki do tabletu.

O wadzie fizycznej mówimy również wówczas, gdy sprzedana rzecz (przy spełnieniu pewnych warunków) została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, chociaż montaż odbył się zgodnie z załączoną instrukcją.

O wadach prawnych mówimy natomiast wówczas, gdy sprzedający rzecz nie ma prawa jej sprzedawać, ponieważ jest ona obciążona prawami na rzecz osoby trzeciej, np. prawem zastawu, własności czy długiem itp.

Kupiliśmy towar, stwierdzamy wadę fizyczną i co dalej? Możemy żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wadliwy towar naprawi albo wymieni na towar wolny od wad bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Składamy więc oświadczenie dotyczące naszych oczekiwań (np. oświadczenie obniżenia ceny z propozycją kwoty, o którą cena ma być obniżona) i czekamy 14 dni na odpowiedź sprzedawcy. Jeśli ten nam we wskazanym terminie nie odpowie, przyjmuje się że żądanie uznał za uzasadnione.

A co jeśli wadliwy towar został zamontowany? Konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i montażu wadliwego towaru, jednak jeśli okaże się, że koszty tej usługi przekroczą wartość rzeczy sprzedanej, to konsument musi pokryć część tych kosztów.

Gdzie dostarczyć wadliwy towar i na czyj koszt? Towar dostarczamy do miejsca wskazanego w umowie sprzedaży na koszt sprzedawcy. Jeśli takie miejsce nie zostało wskazane, to do miejsca wydania towaru. W przypadku towarów, które są zamontowane, musimy po prostu udostępnić sprzedawcy towar do demontażu w miejscu jego zamontowania.

Co zrobić gdy okaże się, że naprawiony towar zepsuje się ponownie lub wymieniony towar również posiada wady? W tej sytuacji mamy już prawo odstąpić od umowy. Jest to bardzo korzystny zapis dla konsumentów w odniesieniu do obecnie funkcjonujących warunków w gwarancjach, gdzie często dopiero po trzykrotnej naprawie wadliwego towaru możemy żądać wymiany na nowy towar lub odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy. Miejmy nadzieje, że nowe przepisy wyeliminują sytuacje, w których naprawa butów zimowych mogła przeciągnąć się do wiosny…Pamiętajmy jednak, że nie możemy odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna.

Co zrobić w przypadku wady prawnej? Jeśli towar jest „obciążony” wadą prawną i kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to może on zażądać naprawienia szkody i zwrotu kosztów poniesionych w związku z zawarciem umowy.

Niektórzy zauważają, że w związku ze zmianą przepisów, konsekwencje zwiększonych uprawnień dla konsumentów spowodują większe koszty dla przedsiębiorców

i w efekcie wzrost cen towarów. Konsumenci mogą mieć nadzieję na dogodniejsze egzekwowanie praw i skrócony proces reklamacji. Czas pokaże.

Ewa Kruk

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Zakupy online

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.