Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Przydatna umiejętność żalu

CZYNNYZALCznF

Przede wszystkim żałować trzeba czynnie. Czynny żal to wbrew pozorom nie określenie postawy moralnej, ale termin prawny. To „zachowanie sprawcy przestępstwa polegające na dobrowolnym zaniechaniu jego dokonywania lub zapobieżeniu zamierzonemu skutkowi przestępczemu już w trakcie realizowania przestępstwa, co pozwala na złagodzenie kary lub na całkowite uniknięcie odpowiedzialności karnej”.

To mało znane podatnikom postępowanie może przydać się, kiedy np. nie złożymy w terminie zeznania, albo nie zapłaciliśmy podatku.

Instytucję czynnego żalu reguluje art. 16 Kodeksu karnego skarbowego.

Jak skorzystać z czynnego żalu?

Przede wszystkim muszą zostać spełnione dodatkowe przesłanki - musi ono zostać złożone na piśmie, albo przekazane ustnie do protokołu:

1) zanim urząd skarbowy miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

2) przed rozpoczęciem przez urząd ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony,

3) zawiadomienie należy skierować do organu powołanego do ścigania – chodzi tutaj o organy wymienione w art. 118 Kodeksu karnego skarbowego (kks), gdzie figuruje m.in. urząd skarbowy – wystarczy więc skierować je do właściwego urzędu skarbowego,

4) w terminie wyznaczonym przez uprawniony urząd uiszczona zostanie w całości wymagalna należność publicznoprawną (podatek) uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Oznacza to, że podatnik/płatnik składający zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie ma obowiązku jednoczesnego uiszczenia należności publicznoprawnej, tylko później.

Jeżeli zalegamy z deklaracją, to takie działania powinny uchronić nas przed egzekucją kary. Jeśli natomiast zalegamy z płatnością podatku, to czynny żal może uchronić nas przed odpowiedzialnością karną skarbową, jednak nie zwolni nas z obowiązku zapłacenia odsetek od zaległej należności podatkowej! Od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia zapłaty podatku, z tym dniem włącznie, naliczane są odsetki za zwłokę. Ciąży na nas obowiązek samodzielnego wyliczenia odsetek i bezzwłocznego ich uregulowania.

Korekta złożona w terminie nie wymaga żalu

Według art. 16a kks poprawne złożenie korekty deklaracji jest wystarczające, aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej. Zatem osoba składająca korektę deklaracji nie musi już korzystać z czynnego żalu.

(Fot. polona.pl)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.