Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Przekaż 1% podatku

PROCENTSKEFCznF

Trwa czas wypełniania PIT-ów. W swoich rozliczeniach podatkowych za 2013 r. podatnicy po raz kolejny mogą przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.    Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe tj: stowarzyszenia, fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które uzyskały w sądzie status pożytku publicznego, działające non profit, czyli nie dla celu osiągnięcia zysku.

Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Gdyni. Od 2005 roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego, spełniającą społecznie użyteczne cele, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

W roku bieżącym Stowarzyszenie środki uzyskane z 1% podatku może przeznaczyć m.in. na wsparcie następujących działań:

- Projekt „Pomóż Oszczędzać Rodzinie” - Projekt skierowany jest do rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów finansowych, narażonych na zjawisko nadmiernego zadłużenia. Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i zarządzania finansami osobistymi. Uczestnicy przy wsparciu mentora (opiekuna rodziny), będą się uczyć planowania finansowego. Efektem będzie  wspólne opracowanie budżetu domowego dostosowanego do potrzeb rodziny. Projekt zakłada również podniesienie świadomości finansowej uczestników, a także wyrobienie nawyku oszczędzania.

- Szkolenia dla rodzin z zakresu edukacji finansowej dotyczące pojęć finansowych w tym planowania budżetu domowego i praw konsumenta. Prowadzone warsztaty mają charakter autorski i są konstruowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań oraz wsparte profesjonalnym doradztwem. Uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennym życiu.

- Fundusz stypendialny - w minionym roku, SKEF uruchomiło wypłatę stypendiów dla dziewięciu uzdolnionych studentów uczelni wyższych w ramach projektu „Fundusz Stypendialny”.

Darowizny 1% na rzecz SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy: BZ WBK SA III/o Gdynia 34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz SKEF. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia, oraz bezpłatny program do rozliczenia E-PITY 2013 znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.skef.pl Pamiętajmy, że przekazując swój 1% podatku, tak naprawdę nic nie tracimy, a dzięki przekazanym środkom możemy nieść pomoc innym.  Wykaz organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), a także na stronie www.pozytek.gov.pl Każdy z nas może sam podjąć decyzję i zadecydować na jakie działania i konkretne projekty przekaże swoje pieniądze. 

Przekazujemy coraz więcej… 

W ostatnich latach zainteresowanie przekazywaniem 1% podatku sukcesywnie wzrasta. Według stanu na dzień 13 września 2013 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 r. wyniosła 480,0 mln zł i stanowiła 0,72% należnego podatku dochodowego. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2012 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 11 537 414, co stanowi 44% ogólnej liczby podatników. (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/podatki - Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2013 r.).

Iwona Karmasz

Źródła: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.Nr 96, poz. 873, z późn.zm.), Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2013 r.

http://www.pozytek.gov.pl

http://www.mf.gov.pl 

http://www.finanse.mf.gov.pl

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.