Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Prawo na alimenciarzy

PRAWONAALIMENCIARZYCznF

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o poprawie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni mają jako pierwsi być wysyłani na roboty publiczne. Przy podziale pieniędzy z Funduszu Pracy, na finansowanie działań aktywizujących bezrobotnych, będzie także brana pod uwagę aktywizacja dłużników alimentacyjnych. Projekt przewiduje też wprowadzenie odpowiedzialności materialnej (w postaci grzywny) pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Projekt jest kolejnym etapem wdrażania tzw. „pakietu alimentacyjnego”, przyjętego przez rząd w 2017 r. Dzięki już wprowadzonym rozwiązaniom, ale też i poprawie rynku pracy, ściągalność alimentów systematycznie wzrasta, czego przykładem jest poprawa egzekucji należności na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wzrosła ona z niecałych 13 proc. w 2015 r. do niemal 25 proc. w 2017 r. Niemniej, kwota niewyegzekwowanych zobowiązań dłużników alimentacyjnych w 2018 r. wciąż przekraczała 10 mld zł, biorąc pod uwagę zobowiązania wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu świadczeń wypłaconych przez państwo w zastępstwie alimenciarzy.

Rząd postanowił nieodpłatnie udzielać komornikom sądowym informacji o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych w oparciu o dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Proponuje się, by komornicy uzyskiwali te informacje z ZUS drogą elektroniczną, wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Elektroniczna wymiana informacji wraz z ich stałą aktualizacją, pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej.

Ponadto, zaproponowano zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy). Projekt przewiduje również wprowadzenie grzywien dla pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Zgodnie z projektem, umożliwiono organom egzekucyjnym także prowadzenie egzekucji z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych – do 50 proc. tych diet. Dodatkowo, projekt podwyższa od 1 października 2019 r., kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł. Dzięki tej zmianie, prawo do świadczenia uzyska dodatkowo ok. 60 tys. dzieci. Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.