Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Polska gospodarka w dynamicznym rozwoju

OECDPOLSKAROZWOJCznF

Wyjątkowo dobrze nasze osiągnięcia przedstawia raport OECD (organizacja zrzeszają najwyżej rozwinięte ekonomicznie państwa świata) z marca 2018 r.. Polska gospodarka szybko się rozwija, rośnie poziom życia, dzięki czemu nasz kraj dogania gospodarki innych krajów tej elitarnej grupy - wynika z opracowania ekspertów OECD. Dodali, że duży, korzystny wpływ na polską gospodarkę ma program 500 plus. Jednak, aby utrzymać tę tendencję, Polska musi inwestować w podnoszenie kwalifikacji, infrastrukturę oraz innowacyjność.

Jednocześnie eksperci OECD prognozują, że wzrost polskiego PKB spowolni. W 2018 r. ma spaść do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r., a w 2019 r. wyniesie 3,7 proc. W raporcie podkreślono, że polski rynek pracy przeżywa boom: "Wskaźnik bezrobocia jest najniższy od 20 lat, rekordowego poziomu sięga też liczba nieobsadzonych miejsc pracy". Według szacunków OECD wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 3,8 proc. Autorzy raportu zwrócili przy tym uwagę na przyspieszony napływ do Polski pracowników z Ukrainy (w 2016 r. stanowili oni, jak oszacowano, 5 proc. siły roboczej).

Najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ("OECD Economic Surveys: Poland 2018") poświęcony jest temu jak utrzymać dynamiczny wzrost gospodarczy i w dalszym ciągu podnosić poziom życia. Zalecenia opracowane przez OECD dotyczą takich obszarów, jak podnoszenie kwalifikacji, reforma systemu podatkowego i stymulowanie badań naukowych. Jako niepokojące zauważono, że dobre wyniki gospodarcze oparte są głównie na produkcji i eksporcie dóbr o stosunkowo małym udziale technologii. Natomiast wskaźniki dotyczące jakości badań naukowych są w Polsce niższe niż w czołowych krajach OECD, zaś inwestycje firm w badania i rozwój pozostają za małe, mimo że ich poziom wzrósł w ostatnim latach.

W raporcie zwrócono też uwagę na ograniczone zaangażowanie biznesu w proces szkolenia zawodowego oraz niedostatecznie rozwinięty system kształcenia dorosłych. Zdaniem ekspertów OECD ogranicza to przyswajanie m.in. umiejętności cyfrowych, co "blokuje innowacyjne możliwości gospodarki oraz możliwości licznych firm z sektora MSP do wdrażania nowych technologii, modernizowania ich struktury i procesów produkcyjnych, co wpłynęłoby na poprawę ich efektywności i wzrost". Jednocześnie podkreślono działania polskiego rządu zmierzające do reformy szkolnictwa wyższego i działalności badawczej, które są odpowiedzią na te wyzwania.

OECD wskazała ponadto na konieczność wypracowania strategii, która zrównoważyłaby spodziewane cięcia funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: Unia europejska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.