Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Oświadczenia FATCA tylko dla bogatszych

FATCAOSWIADCZENIACznF

Do 1 grudnia 2016 r. oświadczenia FATCA zobowiązani są złożyć klienci banków, SKOK-ów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń. Jednak nie wszyscy – generalną granicą jest posiadanie ponad 50 tys. USD, lub ich równowartości w złotówkach, na różnorodnych rachunkach.

Wśród tych bardziej majętnych umowa wprowadziła także zróżnicowanie na trzy kategorie. Pierwsza to osoby, które podpisały umowę z instytucją finansową do 30 czerwca 2014 r.. One nie muszą składać oświadczenia, chyba że dana instytucja poprosi o to. Kolejna kategoria obejmuje tych, którzy zakładali konta od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r..  Ostatnia grupa to ci, którzy po 1 grudnia 2015 r. podpisywali już oświadczenie FATCA w trakcie zawierania umowy o konto czy ubezpieczenie. Oczywiście mniejszy majątek zdeponowany w instytucji finansowej niż 50 tys. USD zwalnia od obowiązku składania oświadczeń w każdej z tych kategorii.

Jednak koniecznie trzeba pamiętać, że limit 50 tys. USD dotyczy łącznej sumy wszystkich aktywów klienta w danej instytucji finansowej - na rachunkach bieżących, depozytowych, maklerskich, kredytowych, powierniczych, rejestrach funduszy inwestycyjnych czy w tzw. produktach strukturyzowanych.

Co to jest FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act to amerykańskie prawo, które zobowiązuje obywateli USA do zgłaszania informacji o swoich rachunkach prowadzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Ma na celu ściganie podatników ukrywających swoje dochody. W październiku 2014 roku polski rząd podpisał umowę z rządem USA „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA”. Instytucje finansowe w Polsce zostały tym prawem zobowiązane do zebrania od klientów oświadczeń o tym, czy są oni obywatelami USA.

Sposoby złożenia oświadczeń

Wypełnienie formularza w systemie bankowości internetowej.

Osobiste przedłożenie oświadczenia w placówce banku, SKOK-u, domu maklerskiego czy ubezpieczyciela.

Przesłanie wypełnionego formularza listem poleconym na adres instytucji finansowej, która zarządza naszymi pieniędzmi.

Wiele instytucji finansowych udostępnia właściwe druki na swoich stronach internetowych.

Grozi blokada konta

Osobom zobowiązanym do złożenia oświadczenia, które nie zrobią tego do 1 grudnia 2016, instytucja finansowa zablokuje dostęp do rachunku. W trakcie blokady nie będą naliczane opłaty. Instytucja finansowa naliczy je po odblokowaniu rachunku. Nastąpi to jednak dopiero wskutek złożenia oświadczenia FATCA.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.