Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Obniżka stóp procentowych

OBNIZKASTOPCznF

4 marca 2015 Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek. Stopy procentowe zostały obniżone bardziej, niż przewidywali analitycy.

Stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie

Na mocy decyzji RPP obniżką o 50 punktów bazowych objęto wszystkie stopy procentowe. W chwili obecnej stopa referencyjna wynosi 1.5 procenta w skali roku, stopa depozytowa – 0.5 procenta, stopa redyskonta weksli – 1.75 procenta, a stopa lombardowa – 2.5 procenta.

Dla porównania – stopa referencyjna w maju 2012 roku wynosiła 4.75%, a w 1998 – 24%.

Wyjaśnienie pojęć

Stopa referencyjna to określenie minimalnej ceny, po jakiej bank centralny (w naszym przypadku NBP) przeprowadza operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Jej wpływ na konsumentów jest bardzo wyraźny, ale pośredni – to od niej bowiem uzależniona jest wysokość innych wskaźników.

Stopa depozytowa – określa wysokość oprocentowania jednodniowych depozytów, składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Nazywana jest "stopą podłogową", stanowi bowiem wyznacznik minimalnego oprocentowania na rynku.

Stopa lombardowa – to maksymalna wysokość oprocentowania pożyczek, jakie bank centralny udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Jest nazywana "stopą sufitową", wyznacza ona bowiem maksymalną cenę pieniądza – a na mocy tzw. ustawy antylichwiarskiej jej czterokrotność stanowi najwyższą wysokość odsetek.

Stopa redyskonta weksli – oznacza cenę, po której bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Mimo niskiej popularności weksli w Polsce ma duży udział w regulacji rynku – w olbrzymim uproszczeniu jej obniżanie sprzyja kreowaniu pieniądza (a więc podnoszeniu wskaźnika inflacji), a podwyższanie hamuje ten proces.

Znaczenie decyzji Rady Polityki Pieniężnej

Zdecydowana i radykalna decyzja Rady oraz zapowiedź powstrzymania się od podobnych działań w przyszłości spowodowały umocnienie się złotówki – przy czym trend ten może się utrzymywać. Z pewnością ucieszy to frankowiczów – w dłuższej perspektywie może jednak negatywnie wpłynąć na nasz eksport.

Obniżenie stóp procentowych stanowi zagrożenie dla zysków banków komercyjnych – możemy spodziewać się co najmniej częściowego przeniesienia kosztów zmian na konsumentów. Szykowane zmiany mogą objąć nie tylko wprowadzenie lub podwyżkę opłat za czynności związane z prowadzeniem konta (przelewy, operacje wykonane za pośrednictwem kart płatniczych) ale i cały szereg działań dodatkowych – ostatnio głośnym echem odbiła się decyzja jednego z banków o wprowadzeniu opłat za korzystanie z bankomatów.

Z pewnością z decyzji RPP zadowoleni mogą być kredytobiorcy – niższe stopy procentowe bezpośrednio przekładają się bowiem na obniżenie spłacanych rat, a także na podwyższenie zdolności kredytowej. Mieszane odczucia mogą jednak mieć uczestnicy programu Rodzina Na Swoim – rządowe dopłaty wyliczane są bowiem na podstawie stopy referencyjnej, co oznacza, że ich potencjalne korzyści będą znacznie niższe.

Posiadacze lokat oraz osoby zainteresowane oszczędzaniem stoją przed trudnym wyborem – działania RPP nie tylko spowodowały zdecydowane obniżenie zysków z lokat terminowych, ale i prowadzą (a przynajmniej taki jest zamysł) do pobudzenia wzrostu wskaźnika inflacji, która oznacza obniżanie się wartości pieniądza w ujęciu czasowym.

Podsumowując – obniżenie stóp procentowych oznacza, że powinniśmy szukać lepszych niż lokaty terminowe metod oszczędzania.

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.