Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Nowe prawo lepsze dla konsumentów

NOWEPRAWAKONSUMENTACznF

Szybsze eliminowanie klauzul niedozwolonych z umów, lepsza pomoc konsumentom w sądzie i skuteczniejsze ostrzeganie przed nieuczciwymi firmami - takie mają być m.in. skutki noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe prawo obowiązuje od 17 kwietnia 2016 r.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie postępowania administracyjno-sądowego w kontroli wzorców umów zamiast dotychczasowego - sądowego. Teraz kontrolę postanowień wzorców umów, pod kątem wykrywania naruszeń interesów konsumentów, będzie prowadził Prezes UOKiK. Poprzednio zadania te wypełniał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej ma rozstrzygać o niedozwolonym charakterze postanowienia i zakazywać jego dalszego wykorzystywania. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu na podstawie własnych obserwacji lub po informacjach konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika finansowego oraz organizacji konsumenckich. Decyzje będą miały skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje, i klientów którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

Urząd zyskuje też możliwość nakładania kar - do 10 proc. obrotu - za stosowanie niedozwolonych postanowień wzorców umowy. Przedsiębiorca może uniknąć kary, gdy sam zobowiąże się do zmiany praktyk. Będzie mu też przysługiwało odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamiast rejestru klauzul niedozwolonych na stronie internetowej Urzędu znajdą się konkretne decyzje wraz z uzasadnieniami.

Zdaniem samego UOKiK, postępem jest też możliwość aneksowania już zawartych i zakwestionowanych umów poprzez dobrowolne działanie przedsiębiorcy. Sąd nie miał możliwości, by przyjąć takie zobowiązanie przedsiębiorcy. Według urzędu ochrony konsumentów, droga administracyjno-sądowa zapewnia szybsze postępowanie niż do tej pory. Obniża również koszty funkcjonowania państwa, bo kontrola klauzul niedozwolonych w postępowaniu sądowym kosztuje znacznie więcej.

Drugą ważną zmiana jest możliwość wyrażania przez UOKiK tzw. istotnego poglądu w sprawie przed sądem. Chodzi generalnie o opinię na temat tego, czy dane postanowienie wzorca umowy lub praktyka może naruszać interesy konsumenta. Takie stanowisko Urzędu może być przedstawiane jeśli doszło do naruszenia nie tylko interesu konsumenta, który dochodzi swojego roszczenia przed sądem, ale również naruszenia interesu publicznego w związku ze zjawiskami na rynku. Takie przypadki to np. polisolokaty czy kredyty frankowe.

Nowelizacja wprowadza też m.in. zakaz proponowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. Chodzi np. o proponowanie 80-letniemu klientowi produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym.

UOKiK może też teraz szybko reagować na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, poprzez wydawanie decyzji tymczasowo zobowiązujących przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań jeszcze w toku postępowania, gdy praktyka przedsiębiorcy może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów.

Po zmianach Urząd może wysłać do kontrolowanej firmy "tajemniczego klienta", czyli wydelegowaną przez UOKiK osobę, która będzie mogła sprawdzić sposób oferowania produktu czy usługi. Warunkiem będzie uzyskanie zgody sądu na takie postępowanie.

UOKiK zyska też możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji, co ma pozwolić na szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.