Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

ODLICZENIAPODATKOWECznF

Mamy już kwiecień i pewnie większość z nas złożyła już do Urzędu Skarbowego swoje zeznanie roczne za rok 2012. Ostatecznie mamy na to czas do 30 kwietnia 2013 roku. Dla tych, którzy zamierzają niebawem przygotować swój pit, kilka informacji dotyczących ulg z jakich możemy jeszcze skorzystać i co możemy odpisać. Pamiętajmy, że od przyszłego roku wejdą w życie zapowiadane zmiany w PIT. Nowe regulacje obejmą nas dopiero przy kolejnym rozliczeniu, a to oznacza, że zostaną one uwzględnione w zeznaniu, które złożymy w 2014 roku.

Składając tegoroczny PIT pamiętajmy o tym, że dokonując rozliczenia podatku za rok 2012 możemy po raz ostatni skorzystać z jednej z najpopularniejszych ulg tzw. ulgi internetowej w takiej formie jak dotychczas obowiązuje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można odliczyć wydatki ponoszone przez podatników z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Limit tej ulgi ustalony jest do wysokości 760 zł rocznie. Nowelizacja ustawy o PIT znacznie modyfikuje ulgę internetową. Według nowych zasad z odliczenia z tytułu ulgi internetowej w 2013 roku będą mogły skorzystać jedynie te osoby, które od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystały. Ulga za internet będzie im przysługiwać maksymalnie w dwóch, kolejno następujących po sobie latach. Także ci podatnicy, którzy w swoim zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy wykorzystali ulgę, będą mogli z niej skorzystać również w zeznaniu za 2013 r.

Nowe rozwiązania obejmą także ciesząca się największą popularnością ulgę prorodzinną. Obecnie podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną której limit wynosi 1112,04 zł za 12 miesięcy na każde dziecko. Kwota odliczenia zależy od liczby posiadanych dzieci. W swoim zeznaniu rocznym należy wskazać liczbę dzieci, ich imiona i nazwiska oraz pesele. Ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko zamieszkuje z opiekunem oraz rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem. Jakie zmiany w zakresie tej ulgi przewiduje nowelizacja ustawy ? Dla osób mających dwoje dzieci nic się nie zmieni - ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów - 1112,04 zł na każde dziecko. Małżonkowie i osoby samotnie wychowujące którzy mają jedno dziecko i osiągną w roku podatkowym dochody powyżej kwoty 112.000 zł niestety nie będą mogli skorzystać z tej ulgi. To samo dotyczy rodziców wychowujących jedno dziecko, nie będących w związku małżeńskim, których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Ulga prorodzinna znacznie się zmieni w zakresie korzyści dla rodzin wielodzietnych. Jeśli posiadamy troje dzieci, to w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50% ( kwota 1668,06 zł), a na czwarte i kolejne o 100 % ( kwota 2224,08 zł).

Poza wyższej omawianymi ustawodawca przewidział także zmiany w obliczaniu podatku od umów autorskich, zawieranych przez: artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie limitu w zakresie  odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodów. Będzie obowiązywał roczny limit wynoszący 42.764 zł. Obecnie podatnicy korzystają z ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia lub korzystania z praw autorskich. Mają również możliwość zastosowania wyższych niż 50% kosztów uzyskania przychodu, o ile udokumentują, iż faktycznie poniesione przez nich koszty były wyższe.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają zmiany. Niemniej jednak składając swój PIT za 2012 rok  nadal możemy skorzystać z najpopularniejszych ulg np.: za użytkowanie internetu i ulgi na dzieci w niezmienionej postaci.  Pamiętajmy o ulgach, bo można w ten sposób nieco zaoszczędzić, a swoją deklarację podatkową możemy złożyć także przez Internet. Zaoszczędzi nam to czasu i niepotrzebnej wizyty w Urzędzie Skarbowym.

Iwona Karmasz

Źródła:

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,z późn. zm.).

broszura Ministerstwa Finansów „Ulga na dzieci” – stan prawny na 2012 r.                                            (http://www.pit.pl/att//broszuryMF/broszury2013/ulotka_ulga_na_dzieci_za2012.PDF - data odczytu: 21.03.2013)

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-zaakceptowal-projekt-zmian-w-pit (data odczytu: 27.03.2013)

http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0410-zmiany-w-podatku-pit-2013-r-11885/ (data odczytu: 27.03.2013)

Powiązane artykuły

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.