Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Najlepiej zarabiają dyrektorzy na państwowym

NAJLEPIEJDYREKTORZYCznF

Zatrudnieni w jednostkach sektora publicznego zarabiali przeciętnie więcej niż w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto (4565,09 zł) było o 7,5 proc. (tj. o 318,50 zł) wyższe niż w prywatnym i o 5 proc. wyższe od średniego w skali kraju. Wśród grup zawodowych zdecydowanie najwyższe pensje mają dyrektorzy. Generalnie mężczyźni zarabiają o ponad 18 proc. więcej niż kobiety. Takie wnioski przynosi analiza Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przedstawiana co 2 lata.

Podstawą do tej statystyki były dane z 2016 r.. Dwuletni raport GUS, omawia informacje dotyczące 8 mln 209 tys. zatrudnionych (tj. pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych). Pracownicy sektora publicznego stanowili 31,4 proc. tej grupy, a sektora prywatnego — 68,6 proc.. Wśród ogółu zatrudnionych 4,198 mln stanowili mężczyźni (tj. 51,1 proc.), a kobiety 4,011 mln (48,9 proc.). Warto dodać, że w sektorze publicznym częściej były zatrudnione kobiety (65,3 proc.), natomiast w sektorze prywatnym – mężczyźni (58,7 proc.).

Wśród ogółu zatrudnionych najliczniejszą grupę zawodów stanowili specjaliści – 2,084 mln osób. W tej grupie pracowała co 3. kobieta i co 6. mężczyzna. Zalicza się do niej zawody typowo żeńskie, np.: położne (kobiety stanowią 100 proc. wśród ogółu zatrudnionych w tej grupie zawodów), a także pielęgniarki (97,8 proc.), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (90,2 proc.) oraz diagności laboratoryjni (89,3 proc.).

Na drugim miejscu wśród ogółu zatrudnionych uplasowali się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1,152 mln. W tej grupie pracowała co 22. kobieta i co 4. mężczyzna. Zalicza się tu zawody typowo męskie, np. jak: robotnicy budowlani i pokrewni z wyłączeniem elektryków (mężczyźni stanowią 98,3 proc. wśród ogółu zatrudnionych w tej grupie zawodów), a także elektrycy i elektronicy (96,2 proc.) oraz robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (95,8 proc.).

Trzecią co do liczebności wśród ogółu zatrudnionych, stanowiła grupa operatorów oraz monterów maszyn i urządzeń – 1,042 mln osób. W tej grupie zawodów pracowała co 19 kobieta i co 5 mężczyzna.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 5,4 proc. wyższe od średniego dla gospodarki narodowej (tj. wyższe o 1,42 zł), a kobiety – niższe o 6,0 proc. (czyli niższe o 1,58 zł). Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 12,1 proc. (o 3 zł) wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

Przy założeniu, że 26,37 zł stanowi 100 proc., to udziały przeciętnych godzinowych wynagrodzeń do średniej krajowej stawki godzinowej wynosiły według cech

- osób zatrudnionych:

  • wiek – od 65,0 proc. (w wieku do 24 lat) do 129,6 proc. (w wieku 65 lat i więcej);
  • staż pracy ogółem – od 71,1 proc. (o stażu do 1,9 roku) do 112,4 proc. (o stażu od 15,0 do 19,9 lat);
  • poziom wykształcenia – od 61,1 proc. (z gimnazjalnym) do 149,0 proc. (z wyższym - ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym);
  • zawód wykonywany – od 58,2 proc. (dla pracowników wykonujących prace proste) do 197,6 proc. (dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników);

- charakteryzujących zakłady pracy tych osób:

  • sektor własności – od 94,5 proc. (dla pracowników sektora prywatnego) do 113,3 proc. (publicznego);
  • wielkość zakładu – od 72,3 proc. (o liczbie do 19 osób pracujących) do 112,3 proc. (o liczbie 1000 i więcej osób pracujących);
  • rodzaj działalności – od 64,6 proc. (w sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) do 172,0 proc. (w sekcji informacja i komunikacja).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2016 roku wyniosło 4346,76 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,3 proc. wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiety – niższe o 8,6 proc. (czyli niższe o 375,63 zł), co w konsekwencji oznacza, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. (o 734,50 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. W stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla gospodarki narodowej, przeciętne miesięczne wynagrodzenia wynosiły dla „średnich” grup zawodów od 47,9 proc. (fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni) do 316,2 proc. (dyrektorzy generalni i wykonawczy).

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sektora publicznego zarabiali przeciętnie więcej niż pracownicy sektora prywatnego. W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto (4565,09 zł) było o 7,5 proc. (tj. o 318,50 zł) wyższe niż w prywatnym oraz o 5 proc. wyższe od średniego w skali kraju.

Więcej danych na stronie www GUS.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.