Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mniej uchylających się od alimentów

ZWROTALIMENTYCznF

Według danych ministerstwa rodziny i pracy z 2017 r., w pierwszej połowie tego roku, wskaźnik zwrotów dokonywanych przez dłużników w stosunku do wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wynosił 23 proc. W poprzednim, 2016 r. było to 19,2 proc.. Zdaniem samorzadowców, którzy bezpośrednio organizują płatności, to skutek zaostrzenia Kodeksu karnego w stosunku do uchylających się alimenciarzy. Resort rodziny i pracy planuje kolejne zaostrzenie tych przepisów, bo znakomita większość wypłaconych kwot nie wraca.

Przyznawane przez gminy świadczenia mają charakter wsparcia zwrotnego. Pieniądze wypłacone przez samorządy powinny być odzyskane od osób zobowiązanych do płacenia alimentów. Egzekucją od niesolidnych rodziców zajmują się przede wszystkim komornicy, ale dotychczas niezbyt skutecznie. Generalnie więc świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które mają zasądzone alimenty, ale zobowiązani do ich płacenia uchylają się od tego. Przede wszystkim należy spełnić kilka kryteriów:

  • mieć poniżej 18 roku życia;

  • albo 25 roku życia jeśli nadal uczymy się;

  • te terminy nie dotyczą osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • nie wolno przekraczać kryterium dochodowego, ktore każdego roku zmieniane jest w zależności od poziomu płac, a w 2017 r. wynosiło 725,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Jeżeli te wymogi są spełnione, to trzeba złożyć odpowiedni wniosek w gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;

  • odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty;

  • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji;

  • przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny wyjechał za granicę, to musimy dodać jeszcze informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Oczywiście niezbędne będą dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.