Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mniej ubogich polskich rodzin

2017SPADEKUBOSTWACznF

Generalnie wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin wielodzietnych świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" – to zdaniem analityków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) najważniejsze przyczyny zmniejszenia zasięgu polskiego ubóstwa w 2017 r. Po raz kolejny zanotowano też poprawę sytuacji materialnej ogółu gospodarstw domowych. Jednak dynamika tego procesu była niższa od osiągniętej rok wcześniej. W 2017 r. stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4,3 proc. i spadła wobec 2016 r. o 0,6 pkt. proc.

Sytuacja materialna polskich gospodarstw domowych poprawiła się w szczególności na terenach wiejskich. Znaczna poprawa została odnotowana zwłaszcza w przypadku rodzin - gospodarstw domowych z dwójką, trójką i czwórką dzieci. "Nie jest to taka znaczna poprawa, jaką obserwowaliśmy rok temu, ale przypuszczalnie to efekt bazy, bo rok wcześniej mieliśmy już do czynienia z pierwszymi efektami programu 500+" - wyjaśnił prezes GUS Dominik Rozkrut PAP (Polskiej Agencji Prasowej). Zwrócił uwagę, że im liczniejsza rodzina, tym szybciej wychodzi z najbardziej dokuczliwego ubóstwa.

Raport GUS podkreślił, że znaczącą poprawę zaobserwowano wśród samotnych matek lub ojców z dziećmi na utrzymaniu (spadek zasięgu ubóstwa skrajnego o ok. 3 pkt. proc.), osób zamieszkujących gospodarstwa domowe z przynajmniej 1 dzieckiem do lat 16 - posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (ok. 3 pkt. proc.) oraz osób w gospodarstwach z co najmniej 3 dzieci w wieku 0-17 lat (ok. 2 pkt. proc.).

"Oprócz gospodarstw domowych z dziećmi, wyraźne obniżenie się stopy ubóstwa zaobserwowano wśród osób żyjących w gospodarstwach domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (spadek o prawie 6 pkt. proc.) oraz rodzin w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (ponad. 2 pkt. proc.). Ponadto, poprawę odnotowano również wśród mieszkańców średnich i dużych miast o liczbie ludności 20-100 tys., 100-200 tys. oraz 200-500 tys. oraz wsi (spadek po ok. 1 pkt. proc. w każdej z tych klas miejscowości)" - odnotowano w opracowaniu GUS.

Niżej wykształceni, niepełnosprawni i rolnicy

Jednocześnie statystycy przyznali, że społeczna mapa zagrożenia ubóstwem w Polsce nie zmienia się istotnie od lat. Grupami szczególnie narażonymi na doświadczanie ubóstwa skrajnego w 2017 r. były gospodarstwa osób utrzymujących się z tzw. niezarobkowych źródeł - przede wszystkim świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty, gospodarstwa domowe rolników i rencistów, małżeństwa z 3 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu, dzieci w wieku 0-17 lat, gospodarstwa z głową gospodarstwa posiadającą wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, a także gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi. "Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, częściej niż przeciętnie biedy doświadczali mieszkańcy wsi. Należy jednak zauważyć, iż w okresie 2016-2017 zaobserwowano zmniejszenie się zasięgu ubóstwa we wszystkich wymienionych grupach" - zaznaczył GUS.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.