Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Majątek upadłego konsumenta

UPADLEGOMAJATEKCznF

Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich. Do końca 2015 r. polskie sądy mogą ogłosić ich ponad 1,5 tys.. Najwięcej bankrutujących konsumentów jest wśród czterdziestolatków. Czego nie stracą, chociaż upadną?

Do przedmiotów nie podlegających egzekucji należą m.in.:

  • wyposażenie gospodarstwa domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby, lub wykonywania zawodu;
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na miesiąc;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
  • przedmioty i wyposażenie potrzebne do codziennej egzystencji ze względu na niepełnosprawność samego dłużnika lub członków jego rodziny;
  • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków, lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Do nienaruszalnych, niepodlegających egzekucji elementów zaliczają się też sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;

Inna jeszcze grupa chroniona to prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

Ustawodawca wyłączył też świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez ministrów finansów oraz sprawiedliwości, ale nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;

W końcu nieskuteczna będzie też egzekucja z majątku zbankrutowanego konsumenta: świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z pomocy społecznej.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.