Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Łatwiej o zasiłki

LATWIEJOZASILKICznF

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną zasiłki społeczne, a także limity uprawniające do ich otrzymywania. Część zmian weszła w życie już na początku 2019 r., inne w kolejnych miesiącach. Korzystają z nich emeryci i renciści oraz pracownicy zarabiający najmniej, ale również rodziny wielodzietne i osoby niepełnosprawne. Od stycznia 2019 najniższa pensja to 2 250 zł brutto, o 150 zł więcej niż w poprzednim roku. Do 14,7 zł wzrosła stawka godzinowa. Wzrosła więc powiązana z nimi kwota części zasiłków społecznych.

Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia powiązana jest np. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która podlega corocznej waloryzacji. W 2019 r. podskoczyło ono o 106 zł – do 1 583 zł miesięcznie. Natomiast od 1 listopada wzrasta też (do 215,84 zł) kwota zasiłku pielęgnacyjnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Ponadto weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze z niego będą przeznaczone m.in. na t.zw. opiekę wytchnieniową dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, czy usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Najniższe emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosły do kwoty 1 100 zł z niecałych 1 030 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy urosła z 772,35 zł do 825 zł. W sumie świadczenia  emerytalno-rentowe wzrosną (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. W 2019 r w rozszerzonej formule ruszył program „Opieka 75+”, uruchomiony z myślą o osobach powyżej 75 lat. W ramach programu gminy – realizujące usługi  opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług. Od 2019 r. program obejmuje nie tylko osoby samotne w wieku 75 lat i więcej, ale także do seniorów, którzy mają rodziny. Nowością jest, że z programu mogą korzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez samorządy. Dzięki temu program ma obejmować większą liczbę gmin.

Zmiany nastąpiły też w Karcie Dużej Rodziny – jej uprawnienia rozszerzono na osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje i więcej dzieci. Zaczęły także obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimentacyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużników alimentacyjnych, albo część pensji będą mu wypłacać „pod stołem” (w ten sposób dłużnik unika płacenia alimentów) zapłacą kary grzywny – nawet 45 tys. zł. Od października 2019 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki zmianie ok. 60 tys. dodatkowych osób będzie mogło skorzystać z tych zasiłków.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.