Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

KOSZTYUPADLOSCIKONSCznF

31 grudnia 2014 r. to ważna data dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych w Polsce. Właśnie wtedy wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, które w znacznym stopniu uproszczą procedurę upadłościową. Istotne zmiany w ustawie dotyczą kosztów postępowania.

Przy dotychczasowym kształcie ustawy, jedną z podstawowych barier ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest konieczność posiadania majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jeśli w ocenie sądu, majątek dłużnika jest niewystarczający na pokrycie opłat związanych z postępowaniem, wniosek dłużnika o ogłoszenia upadłości zostaje oddalony. Według różnych źródeł koszty te mieszczą się w graniach od 6.000 do 20.000 zł. Dla osób zmagających się z poważnymi problemami finansowymi, a nierzadko żyjących w stanie skrajnej biedy, warunek postawiony przed ustawodawcę jest praktycznie niemożliwy do spełnienia.

Znowelizowane przepisy diametralnie zmienią tę sytuację. Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych środków na ich pokrycie, tymczasowo sfinansuje je Skarb Państwa. Tym samym brak majątku nie będzie już skutkował oddaleniem wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ustawodawca powierzył zadanie określenia wysokości kosztów postępowania oraz przeprowadzenia procedury wypłaty środków sędziemu-komisarzowi. Może on również, w szczególnych przypadkach, wypłacić syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania.

Zgodnie z ustawą „pożyczka” udzielona upadłemu przez Skarb Państwa zostanie uwzględniona w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości. Jej spłata może być rozłożona na raty, jednak na czas nie dłuższy niż okres realizacji planu spłaty wierzycieli.

Nie mniej ważną informacją jest, że koszty postępowania zostaną obniżone w stosunku do obecnych. Wszystko to za sprawą odstąpienia przez ustawodawcę od obowiązku zamieszczenia informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. W zamian pojawi się wymóg zamieszczenia ogłoszeń w formie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak zamieszczenie ich będzie zwolnione z opłat.

Obniżeniu ulega również opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy podkreślić, że zmiana jest znacząca, gdyż zamiast 200 zł niewypłacalny dłużnik zapłaci jedynie opłatę podstawową, czyli 30 zł.

Katarzyna Kołodziejczyk

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.