Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Konsument na stronie UOKiK pozna wyrok sądu

BAZAWYROKOWUOKIKCznF

Uruchomienie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) internetowej bazy wyroków sądów w sprawach konsumenckich to dobra wiadomość dla osób, które dochodzą sprawiedliwości, ale niekoniecznie chcą od razu angażować się w przewlekłe procedury sądowe.

Po prostu możemy sami z dostawcą, sprzedawcą czy usługodawcą porozumieć się, przywołując na naszą korzyść twarde argumenty prawne. To będą nie tylko suche przepisy, ale również prawomocne ich interpretacje oraz zastosowania. Takie nasze wystąpienie znacznie trudniej będzie zbyć drugiej stronie. Jej prawnicy będą bowiem zdawali sobie sprawę, że za nami stoją nie tylko ustawy, ale również konkretne decyzje sądów. Stąd spór z nami może być dla przedsiębiorcy trudny do wygrania, a dodatkowo będzie groził poniesieniem kosztów procesowych.  

Baza wyroków sądowych powstała na stronie internetowej UOKiK. Zawiera  informacje o rozstrzygnięciach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a także o klauzulach uznanych za niedozwolone z inicjatywy Prezesa UOKiK. Na razie w tej bazie są wyroki, które zapadły po 1 września 2015 r. Orzeczenia wydane przed tą datą będę systematycznie dodawane – w pierwszej kolejności wyroki niższych instancji w sprawach, które znajdują się już w bazie.

Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” i połączona z bazą decyzji Prezesa UOKiK. Oznacza to, że na stronie z decyzją dotyczącą danej sprawy znajduje się link do zakładki z informacjami o wyrokach w tej właśnie sprawie. I na odwrót - przy informacji o wyroku znajdzie się odesłanie do decyzji Urzędu.

W sprawach o kluczowym znaczeniu, dodatkowo pojawią się także odnośne komunikaty prasowe. Szczegółowe zasady publikowania wyroków są w dokumencie "Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK”.

Przy przeglądanie bazy warto pamiętać, że od decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a od wyroku SOKiK – apelacja do Sadu Apelacyjnego (SA) w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Podsumowanie najważniejszych wyroków z 2015 r. dostępne jest na stronie Urzędu:

komunikat prasowy I (https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11944), 

komunikat prasowy II (https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11877)

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.