Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Konstytucja dla biznesu

KONSTYTUCJABIZNESUCznF

Główną częścią rządowej propozycji będzie ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Ma przywrócić zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Ponadto ma promować wolność działalności gospodarczej, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść, a także bezstronność i równe traktowanie w urzędach.

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzi też pojęcie działalności nierejestrowej. W wyniku jej stosowania działalność przynosząca dochody do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1000 zł) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, a więc nie będzie wymogu formalnego rejestrowania działalności. Ma to dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleniną) czy dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji lub opieki na dziećmi).

Zlikwidowany ma być też numer REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu). Zniknie obowiązek stosowania pieczątek firmowych.

Poważnym ułatwieniem szczególnie dla młodych może być „ulga na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd ma być przyjazny

Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, sprawy urzędowe (lub poszczególne czynności, np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów, zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami. Jeżeli urząd nie odpowie na pytanie przedsiębiorcy w ustawowym terminie, to będzie to oznaczała zgodę na wykonanie czynności, co do których biznesmen zgłosił wątpliwości.

Prawo przedsiębiorców ma wprowadzać ponadto ocenę jakości obsługi w urzędach oraz pracy urzędników, likwidować zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji działalności gospodarczej, a także wprowadzać wydawanie zezwoleń w trybie „milczącej zgody” (jeśli organ nie rozpatrzy wniosku w określonym terminie, zezwolenie uznaje się za wydane).

       Upraszczanie prawa

Przy tworzeniu nowego prawa obowiązywać ma zasada ograniczania obciążeń publicznoprawnych nakładanych na jego adresatów. Obowiązkowe będą konsultacje projektu aktu prawnego, z zachowaniem zasad powszechności, przejrzystości, i przewidywalności. Konieczna będzie też ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu. Ministrowie zostaną zobowiązani do obniżania obciążeń publicznych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, a także test zgodności z Prawem przedsiębiorców, który powinna przechodzić każda nowo tworzona ustawa gospodarcza.

Rzecznik przedsiębiorców

Ma on interweniować w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców urzędy mają być zobowiązane do wydawania „objaśnień przepisów” i ogólnych interpretacji podatkowych.

Rzecznik ma mieć m.in. prawo do wstrzymania dowolnej kontroli, jeśli zaistnieje poważne podejrzenie naruszenia prawa przez urzędników. Ma prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji. Będzie miał także prawo opiniowania aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców. W przypadku projektów ustaw taka opinia będzie musiała być przedstawiania na każdym etapie procesu legislacyjnego.

„Konstytucja biznesu” zakłada także powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Ma to być stałe forum dyskusji i współpracy między ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców m.in. opiniujące akty prawne istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenia "Konstytucji biznesu" po raz pierwszy przedstawiono na Kongresie 590:

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.