Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Koniec użytkowania wieczystego

PROJEKTWIECZYSTECznF

Na początku 2019 r. około 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mają swoje mieszkania własnościowe w blokach lub domach wielorodzinnych. Tak zakłada rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Sejmowa procedura nad tym aktem prawnym w lipcu 2018 r. znalazła się w fazie końcowej i wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem rządu PiS.

Według uzasadnienia rządowego projektu, stan prawny obowiązujący do 2018 r. nie zapewniał właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych faktycznej możliwości realizacji roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokali w prawo własności gruntu. Źródłem problemów przy przekształceniu praw na gruntach zabudowanych budynkami wielolokalowymi jest zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą użytkowanie wieczyste nie może istnieć na gruncie, który stanowi w części własność prywatną. Tym samym do przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały. Wprawdzie w 2005 r. wprowadzono możliwość wystąpienia z żądaniem przekształcenia przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jednak w sytuacji, jeżeli chociaż jeden współużytkownik wieczysty zgłosiłby sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, postępowanie jest zawieszane. Zatem brak zgody jednego współużytkownika wieczystego blokuje nabycie prawa własności gruntu przez pozostałych mieszkańców budynku. W takim przypadku pozostaje tylko droga sądowa, która znacznie wydłuża procedurę przekształceń gruntów z budynkami wielolokalowymi. Ponadto postępowania sądowe nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że przekształcenie dojdzie do skutku. Nowa ustawa wprowadza więc automat, który znacznie przyspiesza tę procedurę.

W projekcie zaproponowano zmianę, czyli przekształcenie z mocy ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r., udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w tych budynkach. Przekształceniem objęte zostaną nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, które zabudowane są budynkami wielolokalowymi. Stanie się to automatycznie, od użytkowników nie będzie wymagana żadna zgoda. Wyłączone z ustawy są działki zabudowane wyłącznie budynkami komercyjnymi takimi jak centra handlowe czy biurowce oraz takie, na których postawiono tylko miejsca garażowe/parkingowe. Jeśli na jednej działce stoi zarówno budynek mieszkalny, jak i inny, np. usługowy lub handlowy, to przekształcenie nastąpi dopiero po podziale działki i oddzieleniu części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe od innej.

Tu koniec niewątpliwe dobrych wieści, bo za takie obowiązkowe przekształcenie trzeba będzie zapłacić 20-krotność rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Jednak rząd zaproponował ulgi dla właścicieli lokali. Dotychczasowi właściciele, tj. Skarb Państwa oraz gminy będą mogli udzielać bonifikat. Nabywcy udziałów w prawie własności gruntu będą mogli uiścić jednorazowo należność za nabyte prawo. W takim przypadku przysługiwałaby też bonifikata w wysokości 50 proc. W przypadku gruntu należącego do Skarbu Państwa, uiszczenie całej 20-letniej opłaty w pierwszym roku to wydatek o 60 proc. niższy. Z każdym kolejnym rokiem bonifikata spadać będzie o 10 pkt proc. W przypadku gruntów pod lokale mieszkalne opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 1 proc. wartości gruntu. Ponadto roczna opłata za przekształcenie ma być równa wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste z 1 stycznia 2018 r., a jej wysokość będzie mogła być waloryzowana jedynie o wskaźnik zmian cen nieruchomości publikowany przez GUS. Ma to zapobiec skokowym wzrostom tych stawek w chwili wejścia ustawy w życie.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.