Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komunalne tylko dla biednych

RZADMISZKANIAKOMUNALNECznF

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa przygotowało pakiet zmian w prawie, który ma zmniejszyć kolejki do mieszkań komunalnych. Resort chce w pierwszym rzędzie ograniczyć zjawisko dożywotniego zasiedlania lokali gminnych przez osoby, których sytuacja materialna pozwala na opłacanie czynszu wolnorynkowego lub zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Ci, którzy są w lepszej sytuacji materialnej bądź mają inne mieszkanie, mają stracić prawo do preferencyjnego najmu lokalu od gminy.

W całym kraju ponad 165 tys. rodzin czeka na lokal komunalny, w tym aż 90 tys. na mieszkania socjalne. Okres oczekiwania sięga kilkunastu lat. Rząd postanowił radykalnie pomóc samorządom w rozwiązaniu tego problemu. Przygotował projekt nowelizacji: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Bez gwarancji do końca życia

Efektem nowelizacji ma być wprowadzenie zasady, by gminy zawierały umowy na zamieszkiwanie lokalu komunalnego na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 5 lat. Obecnie umowa taka musi być zawarta na czas nieoznaczony. Po zmianach samorząd będzie mógł skorzystać z jej wygaśnięcia, by odmówić przedłużenia, jeśli lokator w międzyczasie podwyższył swoje dochody. Jednak nowe przepisy obejmą wyłącznie nowe umowy najmu, a nie obowiązujące dotychczas. Ministerstwo zamierza też wprowadzić możliwość rozwiązania umowy z jednoczesnym zaoferowaniem lokalu zastępczego w sytuacji, gdy zajmowane już mieszkanie ma za dużą powierzchnię w stosunku do liczby mieszkańców. Ponadto gminy uzyskają możliwość wypowiedzenia umowy, jeśli najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości (jak jest obecnie), ale również w pobliskiej. Zlikwidowana ma być także możliwość dziedziczenia mieszkań komunalnych. Obecnie w przypadku śmierci głównego lokatora w stosunek najmu wstępują automatycznie: jego małżonek, dzieci (także współmałżonka) oraz inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, czy też osoba, z którą prowadził gospodarstwo domowe. Lokatorzy, którzy w ten sposób zasiedlili mieszkanie komunalne, to w tej chwili aż 30 proc. wszystkich najemców lokali gminnych. Po zmianach przepisów umowa będzie wygasać od razu po śmierci najemcy, a jego bliscy – jeśli chcą pozostać w dotychczasowym mieszkaniu - będą musieli spełnić kryterium dochodowe. W przeciwnym przypadku będą musieli wyprowadzić się w ciągu najdalej pół roku.

Większa dowolność dla sądów

Osoby, które nie zgodzą się z decyzją gminy, będą mogły wystąpić do sądu o przyznanie lokalu socjalnego. W takiej sytuacji decydujące mają być też dochody starających się o lokal.

Niepokój organizacji broniących praw lokatorów budzą jednak dodatkowe przepisy, które zdejmują z sądów obowiązek przydzielania lokali socjalnych m.in. ciężarnym, małoletnim, niepełnosprawnym czy bezrobotnym. Również w przypadku takich osób decydujący ma pozostać jedynie ich status materialny – nie tylko dochody, ale także stan majątkowy.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.